عشق آسمانی من http://rozanezendegi.mihanblog.com 2020-07-09T00:00:26+01:00 text/html 2011-10-16T06:33:33+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب طرز تهیه پیژامه‌ http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/104 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(51, 204, 255); font-weight: bold;" size="3" color="#c0650b"><br> پارچه‌ می‌خریم ‌(تترون‌ راه‌ راه)، به‌ خانه‌ می‌بریم‌. <br> پیژامه‌قبلی‌ را كه‌ مادرتان‌ دوخته‌ روی‌ پارچه‌ گذاشته‌ آنرا می‌برید. به‌ خاط‌ر داشته‌ باشید كه‌ پارچه‌ را دو لایه‌ كرده‌ باشید. قبل‌ از اینكه‌ قسمت‌ كشدار را ببری‌، سه‌ چار انگشت‌ جا بذار، چون‌ بعد باید خم‌ شود تا كش‌ رد شود. این‌ را برای‌ همه‌ لبه‌ها بكن‌. <br> پیژامه‌ قبلی‌ را برداشته‌ در كمد قرار بدهید تا مادر آشفته‌ نشود. نخ‌ سوزن‌ آورده‌ پارچه‌را كوك‌ بزنید. (كوك‌ زدن‌ یعنی‌ رد كردن‌ موقت‌ نخ‌ از لای‌ پارچه‌) از لای‌ در سرك‌ بكشید تا مادر بزرگتان‌ از راه‌ سر نرسد (چرخ‌ خیاطی‌ مال‌ مادر بزرگ‌ است‌). <br> بعد از دوختن‌، نوبت‌ كش‌‌اندازی‌ است‌. كش‌ را می‌اندازیم‌، به‌ این‌ صورت‌ كه‌ سنجاق‌ قفلی‌ را به‌ سر آن‌ گره‌ زده‌، كشان‌ كشان‌ از سوراخ‌ كمر پیژامه‌ عبور بدهید. یادتان‌ باشد سنجاق‌ قفلی‌ را پس‌ از خاتمه‌ كار به‌ چارقد مادربزرگ‌ ارجاع‌ دهیم‌. <br> نكات‌ مهم <br> 1- برای‌ جلوگیری‌ از عدم‌ سایش‌ سرزانوها، از چهار دست‌ و پا رفتن‌ بپرهیزید. <br> 2- در صورت‌ پاره‌ شدن‌ كش‌، پیژامه‌ سقوط‌ خواهد كرد. <br> 3- حضور در اماكن‌ عمومی‌ با پیژامه‌ خلاف‌ شئونات‌ اجتماعی‌ است‌. <br> 4- پیژامه‌ نیز مانند مسواك‌ و عینك‌، از لوازم‌ شخصی‌ شماست‌، از تعارف‌ آن‌ بپرهیزید. <br> 5- قبل‌ از اینكه‌ پیژامه‌ قبلی را روی‌ پارچه‌ بگذارید، كش‌ آنرا خارج‌ كنید تا كمرش‌ تنگ‌ نشود. </font> text/html 2011-10-16T06:16:13+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب جک با حال http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/103 <font color="#000080"><font style="line-height: 1.35em;" size="2" color="#ff0000" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA">- </span> <span style="font-size: 10pt;">یه پشت کنکوری</span><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA"> ادعای </span> <span style="font-size: 10pt;">پ</span><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA">یغمبری میكرده،رفیقاش بهش میگن: بابا همینجوری كه نمیشه! باید بری چهل روز بشینی تو غار، تا از خدا برات وحی بیاد. خلاصه </span> <span style="font-size: 10pt;">جوونک</span><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA"> میره، دو روز بعد با دست و پای شكسته و خونی مالی برمیگرده!&nbsp; رفیقاش میپرسن: چی شده؟! </span> <span style="font-size: 10pt;">یارو</span><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA"> میگه: ما رفتیم تو غار، یهو جبرئیل با قطار اومد</span></font></font><img src="../..http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"><br><br><br><br><font style="line-height: 1.35em;" size="2" color="#00b700" face="Tahoma"><span style="font-size: 10pt;" lang="AR-SA">میخواستن الهی قمشه‌ای رو ترور كنند، تو سشوارش بمب میگذارن!<o:p></o:p></span></font><br> text/html 2011-10-02T07:47:29+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب داستان مامان و عمو حسن..!! http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/101 <div style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="postrow has_after_content"> <div class="content"> <div id="post_message_176642"> <blockquote class="postcontent restore"> <font size="3"><b><br></b></font><div style="text-align: right;"><font size="3"><b> صدای زنگ تلفن - دخترک گوشی رو بر میداره - سلام . کیه؟ </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - سلام دختر خوشگلم منم بابایی! مامانی خونه است؟ گوشی رو بده بهش! </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - نمیشه! </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - چرا؟ </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - چون با عمو حسن رفتن تو اطاق خواب طبقه بالا در رو هم رو خودشون بستن! </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> ... </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> سکوت </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> ... </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> عمو حسن نداریم! </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - چرا داریم. الآن پهلو مامانه. </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - ببین عزیزم. اینکاری که میگم بکن. برو بزن به در و بگو بابا اومده خونه! </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - چشم بابا! </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> ... </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> ... </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> چند دقیقه بعد </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> ... </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - بابا جون گفتم. </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - خوب چی شد؟ </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - هیچی. همینکه گفتم یهو صدای جیغ مامانم اومد بعد با عجله از اطاق اومد بیرون همینطور </b><br></font><font size="3"><b> که از پله ها میدوید هول شد پاش سر خورد با کله اومد پایین. نمیدونم چرا تکون نمیخوره </b><br></font><font size="3"><b> دیگه؟ </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - خوب عمو حسن چی؟ </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - عمو حسن از پنجره پرید توی استخر. ولی پریروز آب استخر رو خودت خالی کرده بودی یک </b><br></font><font size="3"><b> صدای بامزه ای داد نگو! هنوز همون طور خوابیده! </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - استخر؟ کدوم استخر؟ ببینم شماره ******** نیست؟ </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - نه! </b><br></font><font size="3"><b> </b><br></font><font size="3"><b> - ببخشین مثل اینکه اشتباه گرفتم </b></font></div> </blockquote> </div> </div> </div> text/html 2011-09-04T08:56:17+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب دست خودم نیست http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/100 <H6 class=uiStreamMessage align=justify data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT color=#ff6666 size=4>دست خودم نیست که همه لحظه ها تو را در جلو چشمانم میبینم و به یاد تو می باشم. دست خودم نیست که دوست دارم همیشه در کنارت باشم ، دستانت را بگیرم ، برلبانت بوسه بزنم و تو را در آغوش خودم بگیرم! به خدا دست خودم نیست که هر شب به آسمان نگاه می اندازم و ستاره ای درخشان را میبینم و به یاد تو می افتم! دست خودم نیست که هر سحرگاه به انتظارت مینشینم تا در آسمان دلم طلوعی دوباره داشته باشی</FONT></SPAN></H6> text/html 2011-09-04T08:52:45+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب سفره خالی http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/99 <H6 class=uiStreamMessage align=justify data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>یاددارم درغروبی سردسرد#میگذشت ازكوچه مادوره&nbsp; گرد</FONT></SPAN></H6> <H6 class=uiStreamMessage align=justify data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'></SPAN><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>دادمیزد:كهنه قالی میخرم دسته دوم جنس عالی میخرم </FONT></SPAN></H6> <H6 class=uiStreamMessage align=justify data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'></SPAN><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>كاسه وظرف سفالی میخرم#گرنداری كوزه خالی میخرم </FONT></SPAN></H6> <H6 class=uiStreamMessage align=justify data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>اشك</FONT></SPAN><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;درچشمان بابا حلقه بست#عاقبت آهی كشید بغضش شكست </FONT></SPAN></H6> <H6 class=uiStreamMessage align=justify data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'></SPAN><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>اول ماه است ونان درسفره نیست#ای خداشكرت ولی این زندگیست؟</FONT></SPAN></H6> <H6 class=uiStreamMessage align=justify data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>بوی نان تازه هوشش برده بود اتفاقاَ مادرم هم روزه بود</FONT></SPAN></H6> <H6 class=uiStreamMessage align=justify data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>خواهرم بی روسری بیرون دوید</FONT></SPAN></H6> <H6 class=uiStreamMessage align=justify data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>گفت آقا سفره خالی میخری؟</FONT></SPAN></H6> text/html 2011-09-04T08:51:43+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب آسمان http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/98 <H6 class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT color=#ff0000 size=4>به آسمون سپردم چشم ازتو برنداره مراقب تو باشه سرت بلا نیاره تاتو نخوای نباره دلت گرفت بباره سپردم با توباشه هرگز تنهات نذاره</FONT></SPAN></H6> text/html 2011-09-04T08:48:30+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب فراموش نشو http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/97 <H6 class=uiStreamMessage data-ft='{"type":1}'><SPAN class=messageBody data-ft='{"type":3}'><FONT color=#ffffff size=2>گرمیخواهی پس از مرگ فراموش نشوی یا چیزی بنویس كه قابل خواندن باشد یا كاری كن كه قابل نوشتن باشد</FONT></SPAN></H6> text/html 2011-07-28T07:08:34+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب داستان عشق دخترهه و پسر ها! http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/91 <P align=center><FONT style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#ffffff><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>داستان عشق دخترهه و پسر ها!<BR></FONT></FONT><BR></FONT><FONT color=#ffffff size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>پسر:دوست دارم <BR><BR>دختر: خفه شو<BR><BR>پسر: عاشقتم<BR><BR>دختر: خفه شو<BR><BR>پسر: نوکر تم<BR><BR>دختر: خفه شو<BR><BR>پسر: چاکر تم<BR><BR>دختر: خفه شو<BR><BR>پسر: زنم می شی؟<BR><BR>دختر: جدی میگی!!!<BR><BR>پسر: خفه شو!!</FONT></FONT></FONT></FONT><FONT color=#ffffff size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> </FONT></P> text/html 2011-07-28T06:58:24+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب غربت عشق http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/87 <img style="width: 498px; height: 373px;" src="http://szeynab.persiangig.com/normal_Avazak_ir-Love6.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2011-07-26T05:35:54+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب بدون شرح ؟؟ http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/81 <img style="width: 521px; height: 390px;" src="http://szeynab.persiangig.com/72465_4369052.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2011-07-18T06:10:04+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب پیشنهاد بی شرمانه http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/78 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>من خیلی خوشحال بودم، من و نامزدم قرار ازدواجمون رو گذاشته بودیم. والدینم خیلی کمکم کردند، دوستانم خیلی تشویقم کردند و نامزدم هم دختر فوق العاده ای بود.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><IMG style="WIDTH: 401px; HEIGHT: 337px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://winerose.com/blog/wp-content/uploads/Cartoon-bridesmaids.gif"></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فقط یه چیز من رو یه کم نگران می کرد و اون هم خواهر نامزدم بود…!</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اون دختر باحال، زیبا و جذابی بود که گاهی اوقات بی پروا با من شوخی های ناجوری می کرد و باعث می شد که من احساس راحتی نداشته باشم.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یه روز خواهر نامزدم با من تماس گرفت و از من خواست که برم خونه شون برای انتخاب مدعوین عروسی!</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سوار ماشینم شدم و وقتی رفتم اونجا اون تنها بود و بلافاصله رک و راست به من گفت</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اگه همین الان ۵۰۰ دلار به من بدی بعدش حاضرم با تو...</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>من شوکه شده بودم و نمی تونستم حرف بزنم.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>اون گفت: من میرم توی اتاق خواب و اگه تو مایل به این کار هستی بیا پیشم.</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وقتی که داشت از پله ها بالا می رفت من بهش خیره شده بودم و بعد از رفتنش چند دقیقه ایستادم و بعد به طرف در ساختمون برگشتم و از خونه خارج شدم..</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یهو با چهره نامزدم و چشمهای اشک آلود پدر نامزدم مواجه شدم!!</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پدر نامزدم من رو در آغوش گرفت و گفت: تو از امتحان ما موفق بیرون اومدی…!</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ما خیلی خوشحالیم که چنین دامادی داریم و هیچکس رو بهتر از تو نمی تونستیم برای دخترمون پیدا کنیم. به خانوادهء ما خوش اومدی..</SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,0,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نتیجه اخلاقی: همیشه سعی کنید کیف پولتون رو توی داشبورد ماشینتون بذارید شاید براتون شانس بیاره!</SPAN></FONT></P> text/html 2011-07-18T06:07:07+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب آقای خونه هستی یا خانم خونه؟ http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/77 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ff0000 size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یه شب خانم خونه به خونه بر نمیگرده و تا صبح پیداش نمیشه! </SPAN></FONT><FONT color=#ff0000 size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>صبح بر میگرده خونه و به شوهرش میگه كه دیشب مجبور شده خونه یكی از دوستهای صمیمیش (مونث) بمونه. </SPAN></FONT><FONT color=#ff0000 size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شوهر بر میداره به ۲۰ تا از صمیمی ترین دوستهای زنش زنگ میزنه ولی هیچكدومشون حرف خانم خونه رو تایید نمیكنن! </SPAN></FONT><FONT color=#ff0000 size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یه شب آقای خونه تا صبح برنمیگرده خونه. صبح وقتی میاد به زنش میگه كه دیشب مجبور شده خونه یكی از دوستهای صمیمیش (مذكر) بمونه. </SPAN></FONT><FONT color=#ff0000 size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خانم خونه بر میداره به ۲۰ تا از صمیمی ترین دوستهای شوهرش زنگ میزنه: ۱۵ تاشون تایید میكنن كه آقا تمام شب رو خونه ی اونا مونده! ۵ تای دیگه حتی میگن كه آقا هنوزم خونه اونا پیش اوناست! </SPAN></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نتیجه اخلاقی: یادتون باشه كه مردها دوستهای بهتری برای همدیگه هستند!</SPAN></FONT></P> text/html 2011-07-18T05:47:52+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب دو چرخه http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/76 <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>کودکی به مامانش گفت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>:</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>من واسه تولدم دوچرخه می خوام. بابی پسر خیلی شری بود. همیشه اذیت می کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مامانش بهش گفت: آیا حقته که این دوچرخه رو برات بگیریم واسه تولدت؟</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بابی گفت: آره</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مامانش بهش گفت، برو تو اتاق خودت و یه نامه برای خدا بنویس و ازش بخواه به خاطر کارای خوبی که انجام دادی بهت یه دوچرخه بده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG style="WIDTH: 428px; HEIGHT: 248px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.futurefarming.org/Blog/wp-content/uploads/2011/06/Bicycle.png"></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT color=#ffffff size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> <BR></FONT></SPAN></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نامه شماره یک</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>سلام خدای عزیز</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اسم من بابی هست. من یک پسر خیلی خوبی بودم و حالا ازت می خوام که یه دوچرخه بهم بدی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>دوستدار تو</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بابی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT>&nbsp;</P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بابی کمی فکر کرد و دید که این نامه چون دروغه، کارساز نیست و دوچرخه ای گیرش نمیاد. برای همین نامه رو پاره کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT>&nbsp;</P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نامه شماره دو</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>سلام خدا</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اسم من بابیه و من همیشه سعی کردم که پسر خوبی باشم. لطفاً واسه تولدم یه دوچرخه بهم بده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بابی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT>&nbsp;</P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اما بابی یه کمی فکر کرد و دید که این نامه هم جواب نمی ده واسه همین پاره اش کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT>&nbsp;</P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نامه شماره سه</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>سلام خدا</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>اسم من بابی هست. درسته که من بچه خوبی نبودم ولی اگه واسه تولدم یه دوچرخه بهم بدی قول می دم که بچه خوبی باشم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بابی</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT>&nbsp;</P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بابی کمی فکر کرد و با خودش گفت که شاید این نامه هم جواب نده. واسه همین پاره اش کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>تو فکر فرو رفت. رفت به مامانش گفت که می خوام برم کلیسا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مامانش دید که کلکش کار ساز بوده، بهش گفت خوب برو ولی قبل از شام خونه باش.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=AR-SA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بابی رفت کلیسا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>یه کمی نشست وقتی دید هیچ کسی اونجا نیست، پرید و مجسمه مریم مقدس رو دزدید و از کلیسا فرار کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>بعدش مستقیم رفت تو اتاقش و نامه جدیدش رو نوشت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: center; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG style="WIDTH: 461px; HEIGHT: 461px" border=0 hspace=0 alt="" align=bottom src="http://www.childrights.org.au/__data/assets/image/0012/14403/Listen-to-Children-2011-Logo.jpg"></FONT><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><FONT color=#ffffff size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> <BR></FONT></SPAN></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; COLOR: rgb(204,0,0); FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>نامه شماره چهار</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>سلام خدا</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr></SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN></FONT> <P style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; DIRECTION: rtl; COLOR: rgb(51,51,0); FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT color=#ffffff><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" lang=AR-SA>مامانت پیش منه! اگه می خواهیش واسه تولدم یه دوچرخه بهم بده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P><FONT style="FONT-WEIGHT: bold"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; COLOR: rgb(51,51,0)"></SPAN><BR style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></FONT> text/html 2011-07-16T06:20:29+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب بخند دنیا بهت بخند http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/75 <META name=ProgId content=Word.Document> <META name=Generator content="Microsoft Word 14"> <META name=Originator content="Microsoft Word 14"><LINK style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" rel=File-List href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><LINK style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" rel=themeData href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><LINK style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" rel=colorSchemeMapping href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"> <STYLE> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </STYLE> <P style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#ffffff>یه روز یه انگشت با دماغه دعواش میشه . دماغه میگه دیگه بهت جنس نمیرسونم .<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#ffffff>یه روز یه <SPAN dir=ltr>O</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>تغییر جنسیت میده میشه </SPAN><SPAN dir=ltr>Q</SPAN><O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#ffffff>به رشتیه میگن تو رشت دختر نجیب هم پیدا میشه ؟ میگه اره اما چهل تومان گرون تره<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#ffffff>به تركه میگن بچه كجایی میگه بچه تهرون . میگن كجای تهرون ؟ میگه : كیلومتر 700 جاده تهران اردبیل .<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#ffffff>دوتا سوسک پولدار با هم عروسی میکنن<SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN>ماه عسل میرن توالت فرنگی<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#ffffff>ترکه سی دی میخره بعد از 2دقیقه میبره پس میده .میگن چرا پس دادی میگه:آخه وسطش سوراخ بود.<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#ffffff>یك روز یه مرده میره خواستگاری . ازش میپرسن شغل شما چیست؟ روش نمیشه بگه قصابی دارم میگه من لوازم یدكی گوسفندی دارم<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#ffffff>یه قورباقه با یه اردك عروسی می كنه حدس بزن بچه شون چی می شه............................<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#ffffff>بچه دار نمیشن براشون دعا كنید زندگی شان داره از هم می پاشه !!!!!!<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#ffffff>دو تا ترك رو بردن جهنم فرداش با لباس سیاه و كثیف برگشتن. پرسیدن چرا اینجوری شدین؟<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#ffffff><SPAN>&nbsp;</SPAN>گفتن خدا وكیلی كار دو نفر نبود ولی خاموشش كردیم.<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#ffffff>خخخخخخخخخخخ چیست؟<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P> <P style="FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; FONT-WEIGHT: bold" dir=rtl class=MsoNormal><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT color=#ffffff>حرکت لرها به مدت 10 ثانیه قبل از تف کردن!<O:P></O:P></FONT></FONT></FONT></P> text/html 2011-07-16T06:05:51+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب فارسی را پاس داریم ( كلاسی در رشت) http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/74 <font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="postbody"><br> چنگال : قاشق تابستونی <br> كفش : نفربر <br> كشتی : تش خیس <br> آینه : من درش پیدا <br> شیشه : اونورش پیدا <br> حمام : پاكستان <br> دگمه : بستنی <br> دمپایی : منبر <br> چنگال : یكی بود یكی نبود <br> سیم خاردار : دیوار تابستونی <br> درباز كن : تقوا <br> بچه گربه : نیمكت <br> پای گربه : پاكت <br> قایق : كفتر <br> ماشین : مراكش <br> تخت خواب : مازندران <br> چراغ خواب : شاهد ماجرا <br> پاك كن : مالش بر دانش <br> مگس : پرویز <br> بادمجان : خیار عزادار <br> گوجه : چراغ خطر دیزی <br> دماغ : نفس كش <br> گوش كوب : لهستان </span></font> text/html 2011-07-16T05:19:02+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب تو میتونی؟ http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/73 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 14"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 14"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="File-List" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="themeData" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="colorSchemeMapping" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><font style="font-weight: bold;" size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;" lang="FA">روزی و روزگاری مردی زندگی می کرد که مامور پلی متحرک بود.پلی بر روی دریاچه ای بزرگ که هر روز کشتیهای بزرگ و زیادی از&nbsp; آن عبور می کردند.روزی مرد تصمیم گرفت فرزند کوچکش را نیز با خود به محل کارش ببرد و این کار را هم کرد.در اواسط روز که مرد سرگرم کارهای خود بود متوجه شد که فرزندش نیست.خیلی دنبالش گشت اما او را نیافت.در همان هنگام صدای بوق کشتی مسافربری ای را از دور شنید.چاره ای نداشت جز اینکه به سمت اتاق فرمان رود و پل را باز کند.هنگامی که دست بر اهرم پل گذاشت،چشمش به موتور خانه پل افتاد که فرزندش در آنجا و میان آن همه چرخ دنده بزرگ مشغول بازی بود.کشتی نزدیک و نزدیک تر میشد و با هر بار بوق درخواست می کرد که پل را به کناری هدایت کند.اگر اهرم را حرکت میداد فرزندش را از دست میداد و اگر این کار را نمی کرد جان مسافران را به خطر می انداخت.حال او باید چه می کرد؟<br> کشتی بسیار نزدیک شد.در لحظه ای اهرم را کشید و اشک از چشمانش جاری شد.کشتی با مسافرانش عبور می کرد و مسافران با شادمانی برای او هورا می کشیدند و دست تکان میدادند و او با چشمانی اشک بار به سوی آنان دست تکان میداد.<br style=""> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br style=""> <!--[endif]--></span></font> text/html 2011-07-16T03:59:28+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب درد مجنون http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/72 <font style="font-weight: bold;" size="3"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> قدر اشکم چشم خون پالا نمی داند که چیست؟</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> قیمت در و گهر دریا نمی داند که چیست؟</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> امشبم تا جان به تن باقی است شاد از وصل کن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> گر فرا آید اجل فردا نمی داند که چیست؟</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> ای سرشک نا امیدی عقده ی دل باز کن</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> جز تو کس تدبیر کار ما نمی داند که چیست؟</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> نو گل خندان ما از اشک عاشق فارغ است</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> مست عشرت گریه ی مینا نمی داند که چیست؟</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> طفل را اندیشه ی فردای سختی نیست نیست</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> طالب دنیا غم عقبی نمی داند که چیست؟</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> کنج محنت خانه ی غم شد بهار عمر طی</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> لاله ی ما دامن صحرا نمی داند که چیست؟</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> دشمنان را سوخت دل بر ناله ی جانسوز ما</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> حال ما میداند آن مه یا نمی داند که چیست؟</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> حال زار ما که باید یار ما داند کریم</span><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> خلق می داند و او تنها نمیداند که چیست؟</span></font> text/html 2011-07-13T06:22:16+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب خوشبخت كیست؟ http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/70 <link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="File-List" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="themeData" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="colorSchemeMapping" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">داستان مرد خوشبخت<o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">پادشاهی پس از اینکه بیمار شد گفت: "نصف قلمرو پادشاهی‌ام را به کسی می‌دهم که بتواند مرا معالجه کند".<br><br> تمام آدم‌های دانا دور هم جمع شدند تا ببیند چطور می شود شاه را معالجه کرد، اما هیچ یک ندانست.<br><br> تنها یکی از مردان دانا گفت: "فکر کنم می‌توانم شاه را معالجه کنم. اگر یک آدم خوشبخت را پیدا کنید، پیراهنش را بردارید و تن شاه کنید، شاه معالجه می شود".<br><br> شاه پیک‌هایش را برای پیدا کردن یک آدم خوشبخت فرستاد....<o:p></o:p></font> </p> <font style="font-weight: bold;" size="3"><span dir="rtl" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" lang="FA">آنها در سرتاسر مملکت سفر کردند ولی نتوانستند آدم خوشبختی پیدا کنند. حتی یک نفر پیدا نشد که کاملا راضی باشد.<br> <br> آن که ثروت داشت، بیمار بود. آن که سالم بود در فقر دست و پا میزد، یا اگر سالم و ثروتمند بود زن و زندگی بدی داشت. یا اگر فرزندی داشت، فرزندانش بد بودند. خلاصه هر آدمی چیزی داشت که از آن گله و شکایت کند.<br> <br> آخرهای یک شب، پسر شاه از کنار کلبه‌ای محقر و فقیرانه رد میشد که شنید یک نفر دارد چیزهایی می‌گوید. "شکر خدا که کارم را تمام کرده‌ام. سیر و پر غذا خورده‌ام و می‌توانم دراز بکشم و بخوابم! چه چیز دیگری می‌توانم بخواهم؟"<br> <br> پسر شاه خوشحال شد و دستور داد که پیراهن مرد را بگیرند و پیش شاه بیاورند و به مرد هم هر چقدر بخواهد بدهند.<br> <br> پیک‌ها برای بیرون آوردن پیراهن مرد توی کلبه رفتند، اما مرد خوشبخت آن قدر فقیر بود که پیراهن نداشت!!!</span></font> text/html 2011-07-07T05:22:27+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب آخه این چه وضعیه؟ واقعا كه....... http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/69 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3">کارمند پستی که به نامه هایی که آدرس نامعلوم دارند رسیدگی می کرد متوجه نا مه ای شد که روی پاکت آن با خطی لرزان نوشته شده بود نامه ای به خدا<br>با خودش فکر کرد بهتر است نامه را باز کرده و بخواند.در نامه این طور نوشته شده بود<br>خدای عزیزم بیوه زنی 83 ساله هستم که زندگی ام با حقوق نا چیز باز نشستگی می گذرد.دیروز یک نفر کیف مرا که صد دلار<br>در آن بود دزدیدند.این تمام پولی بود که تا پایان ماه باید خرج می کردم.یکشنبه هفته دیگر عید است و من دو نفر از دوستانم را برای شام دعوت کرده ام. اما بدون آن پول چیزی نمی توانم بخرم. هیچ کس را هم ندارم تا از او پول قرض بگیرم.تو ای خدای مهربان تنها امید من هستی به من کمک کن. کارمند اداره پست خیلی تحت تاثیر قرتار گرفت و نامه را به سایر همکارانش نشان داد.نتیجه این شد که همه آنها جیب خود را جستجو کردند و هر کدام چند دلاری روی میز گذاشتند.در پایان 96 دلار چمع شد و برای پیرزن فرستادند.همه کارمندان اداره پست از اینکه توانسته بودند کار خوبی انجام دهند خوشحال بودند.عید به پایان رسیدو چند روزی از این ماجرا گذشت.تا این که نامه دیگری از آن پیرزن به اداره پست رسیدکه روی آن نوشته شده بود:نامه ای به خداهمه کارمندان جمع شدند تا نامه را باز کرده و بخوانند. مضمون نامه چنین بود<br>خدای عزیزم. چگونه می توانم از کاری که برایم انجام دادی تشکر کنم.با لطف تو توانستم شامی عالی برای دوستانم مهیا کرده وروز خوبی را با هم بگذرانیم. من به آنها گفتم که چه هدیه خوبی برایم فرستادی البته چهار دلار آن کم بود که مطمئنم کارمندان اداره پست آن را برداشته اند</font> text/html 2011-06-12T06:22:40+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب نامه ی جالب یه پسر 9 ساله به یه دختر......... http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/64 <DIV class=tpost> <DIV class=title><IMG height=261 alt=1 hspace=0 src="http://irannaz.com/user_files/L130548997135.jpg" width=321 align=baseline border=0> <P></P> <P><IMG alt=2 hspace=0 src="http://irannaz.com/user_files/image/image19/0.107683001305489971_irannaz_com.jpg" align=baseline border=0></P></DIV></DIV> text/html 2011-06-09T06:48:44+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب با كدوووووووووم ساز باید رقصید؟؟؟؟؟؟؟ http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/58 <font style="color: rgb(102, 102, 0); background-color: rgb(153, 153, 0);" size="4"><strong style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 102, 0);">با كدامین ساز باید رقصید؟</span> </strong></font><br><br><br><div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(102, 102, 0);" class="post-text"><font size="3"><strong>اگر سر به زیر باشی میگویند احمق است. <br>اگر غمگین باشی میگویند عاشق است. <br>اگر مال خود را با حساب خرج كنی میگویند خسیس است. <br>اگر دست و دلباز باشی میگویند ولخرج است. <br>اگر خوش لباس باشی میگویند ژیگولو است. <br>اگر بد لباس باشی میگویند شلخته است. <br>اگر دیر زن بگیری میگویند مرد نیست. <br>اگر زود زن بگیری میگویند آتشش تند است. <br>اگر فقیر و بی پول باشی میگویند بی عرضه است. <br>اگر پولدار باشی میگویند اهل زد و بند است. <br>اگر بی قید باشی میگویند لات آسمان جل است. <br>اگر بخندی میگویند همیشه نیشش باز است. <br>اگر اخم كنی میگویند عبوس و بد اخلاق است. <br>اگر خوش سر و زبان باشی میگویند چاخان است. <br>شما بگین با كدوم ساز..؟</strong></font> </div> text/html 2011-06-08T08:23:49+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب عروسیه شما هم بیایین http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/56 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" align="center"> <p align="center"><font size="3"><strong></strong>&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3"><strong>متنهای زیبا برای كارت عروسی:</strong></font></p> <p align="center"><font size="3">یادتونه بچه بودیم می گفتین<br>ایشاا...عروسیتون<br>حالا وقتشه تشریف بیارید!</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">دلمان می خواهد با نسیم سحری <br>&nbsp;<br>شاخه ای از گل یاس <br>&nbsp;<br>بوته ای از گل مریم <br>&nbsp;<br>بغلی از گل از گل سرخ <br>&nbsp;<br>همه را دسته کنیم <br>&nbsp;<br>برگیریم و بسازیم سبدی از پر طاووس سپید <br>&nbsp;<br>تا دهیم مژده بر آنان که در این بزم به ما پیوندند</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">من و او هم سفری یک دل و یک دانه شدیم <br>&nbsp;<br>هم ره دلشدگان راهی میخانه شدیم <br>&nbsp;<br>قدمی رنجه کنید و در ما بگشایید <br>&nbsp;<br>طرب اینجاست بیایید که پیمانه شدیم</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3"><br></font><font size="3">لانه‌ای ساخته‌اند با گل یاس سفید<br>&nbsp;<br>در فراسوی بهار، ما ترا می‌خوانیم تا به لطف قدمت<br>&nbsp;<br>این دل كوچك ما گل به دامن بشود<br>&nbsp;<br>در انتظاریم<br>&nbsp;<br>با گل حضور خود<br>&nbsp;<br>محفل آرای سرور ما باشید</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">برانیم تا دلهایمان را به مهر پیوند زده <br>&nbsp;<br>بهار را به استقبال برویم.<br>&nbsp;<br>حضورت ای دوست<br>&nbsp;<br>قدمهایمان را استوار و دلهایمان را گرم می‌كند</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">خدایا به هر آنكه دوست میداری بیاموز كه:<br>&nbsp;<br>عشق از زندگی كردن بهتر است<br>&nbsp;<br>و به هرآنكه دوست‌تر میداری بچشان كه:<br>&nbsp;<br>دوست داشتن از عشق هم برتر است.</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3"><br></font><font size="3">بار سفر بسته‌ایم به قصد دریای همدلی<br>&nbsp;<br>در پگاه آغازین این سفر همراهمان باشید</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">می‌خواهیم مهربانی را بیاموزیم<br>&nbsp;<br>موسم نیلوفران ما شما را می‌خواند</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">همتمان بدرقه راه كن ای طایر قدس<br>&nbsp;<br>كه دراز است ره مقصد و ما نوسفریم</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">یادتونه بچه بودیم می‌گفتین<br>&nbsp;<br>ایشاا.. خوشبخت بشین<br>&nbsp;<br>حالا دعاتون مستجاب شد</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font size="3">&nbsp;</font></p></div> text/html 2011-06-08T05:11:07+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب علت درس نخواندن دانشجویان كشف شد http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/55 <link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="File-List" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="themeData" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="colorSchemeMapping" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0; mso-gutter-direction:rtl;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>1) در سال 52 جمعه داریم و میدانید که جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب 313 روز باقی میماند<o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">2) حداقل 50 روز مربوط به تعطیلات تابستانی است که به دلیل گرمای هوا مطالعه ی برای یک فرد نرمال مشکل است 263 روز باقی میماند<o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">3) در هر روز 8 ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا 122 روز میشود بنابراین 141 روز باقی میماند<o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">4) اما سلامتی جسم و روح روزانه 1ساعت تفریح را می طلبد که جمعا 15 روز میشود پس 126 روز باقی میماند<o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">5) طبیعتا 2 ساعت در روز برای خوردن غذا لازم است که در کل 30 روز میشود پس 96 روز باقی میماند<o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">6) 1 ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار به صورت تلفنی لازم است. چرا که انسان موجودی اجتماعیست این خود 15 روز است.پس 81 روز باقی میماند<o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">7) روزهای امتحان 35 روز از سال را به خود اختصاص میدهند پس 46 روز باقی میماند<o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">8) تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست کم 30 روز در سال هستند پس 16 روز باقی میماند<o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">9) در سال شما 10 روز را به بازی میگذرانید پس 6روز باقی میماند<o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">10) در سال حداقل 3 روز به بیماری طی میشود پس 3 روز باقی میماند<o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">11) سینما رفتن و سایر امور شخصی هم 2 روز را در بر میگیرد پس 1 روز باقی میماند<o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">12) 1 روز باقی مانده همان روز تولد شماست چگونه میتوان در آن روز درس خواند؟<o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">نتیجه اخلاقی: یک دانشجوی نرمال نمی تواند درس بخواند<span dir="ltr"><o:p></o:p></span></font></p> text/html 2011-06-07T07:53:57+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب حمایت از حیوانات http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/54 <div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"> <font size="3"> <hr style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" size="1" color="#e8e8e8"></font></div><div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="post"><div class="cnt"> <p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></font></p><p><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یه روز خدا میخواس بیــــــــــــــــاد بشینه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p> <p><font size="3"></font></p> <p><font size="3"></font></p> <p><font size="3"></font></p> <p><font size="3">آدم&nbsp; و &nbsp;حــــــــــــــــوّا رو &nbsp;بیــــــافــــــرینــه</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">وقتی اومد مشغــــــــــول کـــــارش بشه</font></p> <p><font size="3">خــــــواس یه فرشته دستیــــــارش بشه</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">تو جرگه ی &nbsp;فرشته هــــــــــــــــا &nbsp;نگا کرد</font></p> <p><font size="3">از تـــــــو &nbsp;اونـــــــــا &nbsp;یه کـــار گـر&nbsp; جدا کرد</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">گف: برو &nbsp;ظرفــــــــــــــو &nbsp;پُر &nbsp;خاک رُس کن</font></p> <p><font size="3">آب ام بریز یه خـــــــــــــورده گل درُس کن</font></p> <p><font size="3">&nbsp;فرشته با کمـــــــــــــــــــــــال میل پا شد</font></p> <p><font size="3">برای تعظـــــــــــــــــــــیم یه&nbsp;ذرّه&nbsp;تــــا شد</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">بـــــا هیکل&nbsp;قشــــنگ و خـــوش&nbsp;&nbsp;قـــواره</font></p> <p><font size="3">فُــــرغــونــو ور داش بره خــــــــاک بیـاره</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">فـــــرشته هه &nbsp;خاکــــارو&nbsp; آوُرد &nbsp;نشست</font></p> <p><font size="3">هر چی تونس تو خــــاک رُس آب بست</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">همـــــــینه کـــــه جنس بشـــــــر خرابه</font></p> <p><font size="3">دو ســــوّم&nbsp; کُـــــــــــــــلّ&nbsp; وجـــودش آبه</font></p> <p><font size="3">&nbsp;<a href="https://www.peachfloss.com/ejfllywj.php?LNxtPqws0j7AwS3zSXXjQQ=Dgbwi0llSIrzknlIplTFG7XHlS3qf%2BPzgr0MjVrPvp3Zhon7ifwtDlwWgdnudAI9pfRpJDgdie9zxr0qhddeIHlhfCJ5%2BnGcWXTFK2E5blID%2BZ1U9vihasKLtrEourqZkADY7JX1hlUxqUE%2FGE0kMhON%2FxlUt43IwcOzmmcIrLmLHKWw5CCM1dcptuqe4EzZMK0DBkCQ0BXgeUsjh4232s%2BBwC4rYxyhwpckkDRPLoxfyOP%2FrdGSFn4lADSjKf3cqa5OWStrdmczBMlFCx%2FYC9bdS24gtiBerBYl1vMJ87o1mnOb6CvtYCGQY7Q1qyjdKj%2BaUlUCG7rmgaoNAUiVoMeg5LbxU4fbWGxFuQGZYgZWviqAOjheSRIaCLiIbeD5i0Y2sf7LrvcdP2R65zOS%2FonFq4OjwdCu523afg%2FmFSzVBjd829Mhaqk%2BkWwe9MURNPPmyEpq8JimrGzwSAAmfg%3D%3D"><img style="border: 1px solid ; vertical-align: bottom;" src="https://www.peachfloss.com/ejfllywj.php?LNxtPqws0j7AwS3zSXXjQQ=oOmFonZ81IyuJ%2FRcu2dH4vplVjIlj6dXwGcN8w2ExAYZ5WwO0beOxxQ9Lv7AMZsM9eM9SRE0ZckFCscQNBfBzyI4hWF1rcyLMUHdEUjWcgmAvtfpk%2F6Arfz4jyNPzexBTuSa3WVNM%2FyNttUKvJJ%2FGQ%3D%3D" width="99" height="139"></a></font></p> <p><font size="3">اگه یه جاش سفته هـــــزار جاش شُله</font></p> <p><font size="3">تقصیـــر &nbsp;اون &nbsp;فــــــــــرشته ی &nbsp;مُنــگُـله</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">خلاصه ، کــــــــــــــار گل به آخــر رسید</font></p> <p><font size="3">میگن خدا یه ذرّه ام تــــــــــــــوش دمید</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">به خــــــــــــــاطر همینه&nbsp; یک عــــــالمه</font></p> <p><font size="3">هــــــــــــــــوا &nbsp;تـوی کـــــلّه ی این آدمه</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">نمی دونم خدا چه قــــصدی داشـــــته</font></p> <p><font size="3">که آدمـــــــــــارو &nbsp;سر کـــــار گـــذاشته</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">از ســــر طـــــــعنه گفته بــــاریکـــــــالا</font></p> <p><font size="3">جدی نگفـــته ، شوخی کــــــــرده والا</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">خودش میگه بشر هبـــــــوط کــــــــرده</font></p> <p><font size="3">بـــــــــا کلّه رو زمین سقــوط کـــــــرده</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">میگن مُخِش حســـــــابی ضربه خورده</font></p> <p><font size="3">خــــــــوبه کــــه زنده مـــونـده و نمُـرده</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">امــــــا حــــــــــــالا همـین خُل و دیوونه</font></p> <p><font size="3">فک میکـــــنه خـدای دنیــــــــــــــــا اونه</font></p> <p><font size="3">بشرمث یه مــــــــــــاهی توی برکه س</font></p> <p><font size="3">فک می کنه دنیــــــــا همیـــــــنه و بس&nbsp;</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">اون که به برکــــــه ی خــــــودش راضیه</font></p> <p><font size="3">محـــــــــــاله &nbsp;کـه &nbsp;بفهمه &nbsp;دریــــا &nbsp;چـیه</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">پـــــــــــاشو برو تو آسمونــــــــــا یه سر</font></p> <p><font size="3">تلسکــــــــــوپ ام اگــــــه تـونستی ببـر</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">برو یه چنتــــــــــــا کهکشــــــو نو رد کن</font></p> <p><font size="3">زمینـــــــــو از اونجــــــــــا بشین رصدکن</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">زمین&nbsp; به قــــــــــــــــدٌِّ&nbsp;&nbsp;یه ســــر سوزنه</font></p> <p><font size="3">بشــــــــر یه صــــــــــــد&nbsp;هــــــزارم&nbsp; ارزنه</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">میتونی اون بـــــــــــــالا یه کــــم بشینی</font></p> <p><font size="3">دیکتـــــاتــــــورای&nbsp; کـــــــــــــوچیکو &nbsp;ببینی</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">به کـــــار &nbsp;آدمــــــ</font><font size="3">ــــــــــــا &nbsp;از اون &nbsp;بلـندی</font></p> <p><font size="3">هی بزنی به روی پـــــــــــــــــات بخـندی&nbsp;</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">الان تــــــــــا اونجـــــایی که یـاد بنــده س</font></p> <p><font size="3">شــــــیر اگـــــه آدم بُکُــــــشه درنــده س</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">امّــــــــا از اونجــــــــــــایی کـــه عقل داره ـ</font></p> <p><font size="3">آدم اگـــــه شـــــــیر بُکُــشه ، شکـــــــاره</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">هی به خـــــــودش نمره ی عـــالی میده</font></p> <p><font size="3">جــــو نـــورا رو گــــــوشمــــــــــــالی میده</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">الاغ بد بختـــــــــــو بــــــــه هـر بهــــــــونه</font></p> <p><font size="3">رونشــــــو می بنده به تـــــــــــــازیــــــونه</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">خدا وکیــــــــــلی راحــــــــــــــته براتــــون؟</font></p> <p><font size="3">زنگــــــوله &nbsp;بندازن&nbsp; تو&nbsp; گردنــــــا تــــــــون؟</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">قبیله تون تو جــــــــــاده هـــــــا قطار شه</font></p> <p><font size="3">شتر بیــــــــــاد رو کولـــــــتون سـوار شه؟</font></p> <p><font size="3">&nbsp;<a href="https://www.peachfloss.com/ejfllywj.php?LNxtPqws0j7AwS3zSXXjQQ=Dgbwi0llSIrzknlIplTFG7XHlS3qf%2BPzgr0MjVrPvp3Zhon7ifwtDlwWgdnudAI9H%2B4XxRsJWjgBy48ON5w4F9ZVIH7aHiiz62wJngH93mz1Jb7N9cEMMhXyqCcepCyN9vh7zxgvTN7NbRJVezsD2ZuNIS4wJ31STLoNYG2bgmjxchEEuKc%2F4LIQxzZhN7%2F5aW6FEo6qdIqIzEaWUDjYuPkKGuEoSEuiBFqBqMWZxn2MOqoVBWnUNazEiozQ83Zfo%2F8oqkvvJulHaHsUjP4TdscDYW7xr7Xt6z6IuB%2BCB8vcFsz1wXUUVSQ%2Bjc0mmPpTgHFR%2FiEch5Q645PcsXHmCc435DOVeN6ZOezborU9Mh%2FQEa4V3V1L0JAPJJ%2FXdvu7QOi2Q0OsF41KZshZ%2F3XLkeDkoCMndyITOxsuX9%2F8PjOa2oE0FepPSeKKBiOnA0xSziiJPX0krZNI03aGEJoanz1dygdwxyolIP8Qzh%2B5wdFNa%2BomBmi%2FJYSJnthKWzT6"><img style="border: 1px solid ; vertical-align: bottom; width: 146px; height: 99px;" src="https://www.peachfloss.com/ejfllywj.php?LNxtPqws0j7AwS3zSXXjQQ=mpoPFoAaNsM92CA4rnxnevplVjIlj6dXwGcN8w2ExAb2z4fFaIVpk9jfYG63sbRUFu8n0sJMU7ZfcjpMoZUoUMLJVPFg0RTLFjsWktVdqoEMjwt8U1sXj9KWE1HeVxI9TuSa3WVNM%2FyNttUKvJJ%2FGQ%3D%3D" width="135" height="91"></a></font></p> <p><font size="3">خدا اگه ببینه شــــــیر تــــــــو شـــــــــیره</font></p> <p><font size="3">ممکـــــنه عقلــــو&nbsp; از بشــــر &nbsp;بگــــــــــیره</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">بشینه&nbsp; از روی &nbsp;حســــــــــاب و نقـــــشه</font></p> <p><font size="3">عقل مـــارو به حیــــــــوونـــــــــا ببخـــشه</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">یه روزصُب ازخواب پامیشی می بیــــــنی</font></p> <p><font size="3">بشر &nbsp;دوبـــاره &nbsp;رفته &nbsp;غــــــار&nbsp; نشیـــــــنی</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">دیگــــه &nbsp;بــــــــــاید &nbsp;تـــــرک&nbsp; تجمّـل &nbsp;کنی</font></p> <p><font size="3">هر چی کـــــــه پیش میـــــاد تحمل کنی</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">ببـــر &nbsp;اومده &nbsp;دنیــــارو &nbsp;دس&nbsp; گــــــــــرفته</font></p> <p><font size="3">حقّـــشو&nbsp; از آدمــــــا پس گـــــــــــرفــــته</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">امّـــــا تــــــو روحت ام خبـــــــر نـــــــداره</font></p> <p><font size="3">بُلن میـــشی &nbsp;بـــــــازم &nbsp;میــــــری &nbsp;اداره</font></p> <p><font size="3">&nbsp;<a href="https://www.peachfloss.com/ejfllywj.php?LNxtPqws0j7AwS3zSXXjQQ=Dgbwi0llSIrzknlIplTFG7XHlS3qf%2BPzgr0MjVrPvp3Zhon7ifwtDlwWgdnudAI9fsKSUYaF9GiJTzubOiBaC9ejYxUhpyfczm%2BDJzNGKh78G1hoK8uwXBBpfRHA3eZTHB2mYvG98aS4tG%2BFybIQhnpU9vo30%2FrWbdV8YYki39YtqEH5GXRKBZChBh1R6j4Il44gi91iS%2FTjBkLl4fFS3RYn82AKLkzn0P2iWmQKDdZnp4japUGDfkPeMGPj26bVch0P4k7cXDiDX2hQj1jrwQ5QnqCAkOcQWmVtPx5tOjSnOhJ5HUZ1oADr9qro6cycmoDlg4R6SDMRF%2BIR%2Fi05hyoKedKH1GOna0PdHxPbZktmRX0WxWlOod3zz4PEUa7Htxw7ld61YxxhNapN39wSrNiOK4WU%2Bbu8Xwf9qmxQu%2FOHtyA43opaU4GquWbvlxkkBVJgkH1%2FRs%2Fc%2Fz%2B4TCJr351avgzOHpj9eOBoUulcj5TDqMzh5mM2SJ%2BQLcXE8UI9wP%2FhhKjxXHY3BmzbXH%2BH9iDdJrMD4pG6IPTCb0wCexKJabT7M%2FJkZhMX3Kxu%2By7Q8i%2BK%2BtZu0bryZxECc9uyRjxBAP0FdNFHQyxfQU1DZtlAMPgvsbJ2i%2BI4wKwR1LN2"><img style="border: 1px solid ; vertical-align: bottom; width: 314px; height: 111px;" src="https://www.peachfloss.com/ejfllywj.php?LNxtPqws0j7AwS3zSXXjQQ=oOmFonZ81IyuJ%2FRcu2dH4vplVjIlj6dXwGcN8w2ExAabgPo7hifx8SQKaO%2FyTdGsD4%2Fcc6iOzUHrmGJjrNh49H%2F6T7sRwMFn%2FRlRkH%2FV8hlOrUISPDsuM45r%2FNCRtzw0OBEY4Br1xQb5PO4pXHY7KuKrISNvvew5M54L5x8owMc%3D" width="143" height="107"></a></font></p> <p><font size="3">میری تـــــــوی اُطـــــــــــــاق تــر تمـیزت</font></p> <p><font size="3">می بینی خـــــر نشسته پشت مـیــزت</font></p> <p><font size="3">&nbsp;<a href="https://www.peachfloss.com/ejfllywj.php?LNxtPqws0j7AwS3zSXXjQQ=Dgbwi0llSIrzknlIplTFG7XHlS3qf%2BPzgr0MjVrPvp3Zhon7ifwtDlwWgdnudAI9CdSVfkiRLiE1DqmC5P%2BChRERi19sNxBEd%2FTdSvkJVgjBD6JpP0O9%2Fom%2B4bB5%2B8x6mU2RtmrsVTIUzPzjdjmcBvzMNv646KbZnprqHMbbTC6GbNnhUWSjJqupAJ%2BUKavCDarJPwDx1SWf1pvHblps4cvFrgPmtIzaUnAWh5OXTFbMyz3FXLGo4ghVaxgX7SK6eMo8XAfVsDPEW8Z3c6YmkTnZ1UuM276rh0UyfHvqQBlmrjS4nxMqrq3ZTdWW4I%2BMEosx4%2BVhSYRjMxBbhG5ouFt8%2BdBhhaMyvjRII9hnWver0uc5tjNUybYoFnWRD8OKyem5sB4k%2FFZCh3p3LskSo0XcYwCpcAidLZ%2F4TKiP55ZG4YlUvngjecHZA8gCCLzabVP3PYXw0PFX3MZ2EieUbbRNqKJ6NgZv%2BzSNNLt9AfY77uB8E7A08ZyJ%2FWGRSGFelKLVGOKU2DcV7oasX0eNCeydQXHhOeVcbOFDTVQlgvMHD0kABXzhcD%2FmIqXGpIbZGi%2BttUtwafIrJAyzh8o3ulQanomEIdSyzGYWF2m4PF22vUE8xIEYVWXGUdJD%2FnrQQF2DWemSZrKE7TreKK%2FTng%3D%3D"><img style="border: 1px solid ; vertical-align: bottom; width: 138px; height: 149px;" src="https://www.peachfloss.com/ejfllywj.php?LNxtPqws0j7AwS3zSXXjQQ=mpoPFoAaNsM92CA4rnxnevplVjIlj6dXwGcN8w2ExAZTF7CQWwMpd8K7raJm2MuVGq8GDXJmB9qm%2BSvgc0Qy8R3j%2FxUgK5X7uCgMjtbw6kdGv8xgVJmVdwqfkwdzSAiz1AwtyOWHntfRDsh4jp7BBQ%3D%3D" width="79" height="147"></a></font></p> <p><font size="3">&nbsp;به جــــــــان تــــو&nbsp;جنــــــــاب خر حقّشه</font></p> <p><font size="3">حقّـــشه کــــــــــه مدیــــــــر&nbsp;کُـلّت بشه</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">شک &nbsp;نـــــــدارم ، اگـــه &nbsp;دو روز&nbsp; بگــذره</font></p> <p><font size="3">میگن این از &nbsp;قبــــــلیـه&nbsp; بهتـــــر تـــــــره</font></p> <p><font size="3">---------------------</font></p> <p><font size="3">شیــــر&nbsp; اگــــــــه&nbsp; پستی &nbsp;بپـذیره ، آنی</font></p> <p><font size="3">دنیـــــا&nbsp; میــــشه&nbsp; یــــه جنگل &nbsp;جهــانی</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">جـــــونـــورا صــــــــــــاحب قدرت میشن</font></p> <p><font size="3">جنگـــا دیگه فقـــــــــط میشه تن به تن</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">تفــــنگــارو جــــم&nbsp; می کنـــــن&nbsp; دو روزه</font></p> <p><font size="3">می بــــرن و می چیـــنـنش تـــــو مـوزه</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">بـــــــــرای اینــــکه &nbsp;روز خــــوش&nbsp; ببـینن</font></p> <p><font size="3">سـلاح&nbsp; هســــته ای&nbsp; رو &nbsp;ور می چیـنن</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">لبــاس قــانـــــونـــــــــو &nbsp;بـه تن می کنن</font></p> <p><font size="3">خوردن گـــوشــــــــــتو &nbsp;قدغن&nbsp; می کنن</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">وقتی ببـــــینی چـــــــــــــــاره ای نداری</font></p> <p><font size="3">میـــــری می افتی به گیــــاه خـــــواری</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">می بیـنی آدمـــــــــــــا کنــــــار خـــــرن</font></p> <p><font size="3">دارن بــــاهم تــــــــــوی چمن می چرن</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">یــــــــه دفـعه ای ممکنه روبـــــــاه شَل</font></p> <p><font size="3">بشه رئیس &nbsp;ســــــازمـــــــــــــان ملـــل </font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">کــــــــــــاپیــــتولاسیونِ &nbsp;بشر &nbsp;بــــاطـله </font></p> <p><font size="3">کسی شپش هـــــم بُکُـــــشه قــــاتله</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">ممکنه طبق مصلحت مــوش کـــــــــور</font></p> <p><font size="3">بشه تو این دنیـــــــــا رئیـس جمهـــور</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">نگو کــــه موش کـــور ســــــــواد نداره</font></p> <p><font size="3">میگیم یکی بــــــره بـــــــراش بیـــــاره</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">یه دونــــــــه دکتــــــرای آکـــسفوردی</font></p> <p><font size="3">یکی دو دست هم لبــــــــــاس لرُدی</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">لبــــاســـارو تنش کنـه مـــــاه میشه</font></p> <p><font size="3">رئیس جمهور چی چیه،&nbsp;شاه میشه</font></p> <p><font size="3">میای خونه&nbsp; خورد و خمــیر و خسـته</font></p> <p><font size="3">می بینی کرگدن به جـــات نشسته</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">رو مبلتـــــون یــــه پنگــــــوئن لمـیده</font></p> <p><font size="3">یه گـــــــوشه هــم الاغ دراز کشیده</font></p> <p><font size="3">&nbsp;</font></p> <p><font size="3">اون طرف ام&nbsp; بـــــو قلمون یه کــــاره </font></p> <p><font size="3">رفته نشسته پــــــــــای مــــــاهواره</font></p> <p><font size="3">بیـــــایم از این به بعد عــــادت کنیم</font></p> <p><font size="3">حقـوق حیــوونــو &nbsp;رعـــــــــایت کنیم</font></p> <p><font size="3">&nbsp;دیگه رو حقٌ مــــــــورچه پــا نذاریم</font></p> <p><font size="3">برای سوسکا دمــــپایی نیـــــــاریم</font></p></div></div> text/html 2011-06-04T14:48:52+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب حقیقت زندگی دانشجویی http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/52 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" id="posttitle"><font size="3">زندگی دانشجویی به روایت تصویر</font></div> <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" id="postbody"> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">ساعت 2 نصف شب یک اتاق</span><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(204, 204, 204);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa"><span xml:lang="en-us" lang="en-us"><img style="border-style: none;" alt="cancan.gif" src="http://www.vandaclick.com/email_host_89/6/7/2-2_files/cancan.gif" border="0" width="119" height="61"></span></span><span xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa"><br></span></font></p> <p align="center"><font size="3"><br>&nbsp;</font></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">ساعت&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="fa" lang="fa">۳</span><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;نصف شب&nbsp;کل&nbsp;خوابگاه منهای&nbsp;سرپرست&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa"><span xml:lang="en-us" lang="en-us"><img style="border-style: none;" alt="za2.gif" src="http://www.vandaclick.com/email_host_89/6/7/2-2_files/za2.gif" border="0" width="124" height="100"></span></span><span xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;</span></font></p> <p align="center"><font size="3"><br>&nbsp;</font></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: 9pt; color: rgb(204, 204, 204);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">ساعت&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="fa" lang="fa">۴</span><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;صبح هنگام&nbsp;خواب</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(204, 204, 204);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span xml:lang="en-us" lang="en-us"><img style="border-style: none;" alt="pillowfight.gif" src="http://www.vandaclick.com/email_host_89/6/7/2-2_files/pillowfight.gif" border="0" width="113" height="55"></span></span><span xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;</span></font></p> <p align="center"><font size="3"><br>&nbsp;</font></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">وضعیت تحصیل در خوابگاه</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(204, 204, 204);"><img style="border-style: none;" alt="bliss.gif" src="http://www.vandaclick.com/email_host_89/6/7/2-2_files/bliss.gif" border="0" width="125" height="31"><img style="border-style: none;" alt="reading.gif" src="http://www.vandaclick.com/email_host_89/6/7/2-2_files/reading.gif" border="0" width="69" height="26"><img style="border-style: none;" alt="bliss.gif" src="http://www.vandaclick.com/email_host_89/6/7/2-2_files/bliss.gif" border="0" width="130" height="31"></span><span xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;</span></font></p> <p align="center"><font size="3"><br>&nbsp;</font></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; direction: rtl; text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">اولین روزهای خوابگاه</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(204, 204, 204);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa"><span xml:lang="en-us" lang="en-us"><img style="border-style: none;" alt="grouphugg.gif" src="http://www.vandaclick.com/email_host_89/6/7/2-2_files/grouphugg.gif" border="0" width="149" height="51"></span></span></font></p> <p align="center"><font size="3"><br>&nbsp;</font></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; direction: rtl; text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">گفت و گوی صمیمانه&nbsp;برسرآماده کردن صبحانه&nbsp;بعد از گذشت چند روز</span><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(204, 204, 204);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(204, 204, 204);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa"><span xml:lang="en-us" lang="en-us"><img style="border-style: none;" alt="3ztzsjm.gif" src="http://www.vandaclick.com/email_host_89/6/7/2-2_files/3ztzsjm.gif" border="0" width="64" height="42"></span></span><span xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;</span></font></p> <p align="center"><font size="3"><br>&nbsp;</font></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; direction: rtl; text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">پایان گفت و گو</span><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(204, 204, 204);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(204, 204, 204);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa"><span xml:lang="en-us" lang="en-us"><img style="border-style: none;" alt="stretcher.gif" src="http://www.vandaclick.com/email_host_89/6/7/2-2_files/stretcher.gif" border="0" width="98" height="48"></span></span><span xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;</span></font></p> <p align="center"><font size="3"><br>&nbsp;</font></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; direction: rtl; text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">امکانات&nbsp;غذایی در&nbsp;خوابگاه</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(204, 204, 204);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa"><span xml:lang="en-us" lang="en-us"><img style="border-style: none;" alt="desertsmile.gif" src="http://www.vandaclick.com/email_host_89/6/7/2-2_files/desertsmile.gif" border="0" width="102" height="51"></span></span></font></p> <p align="center"><font size="3">(تو همین تعطیلات تجربه شد بخدا راست میگم)<br>&nbsp;</font></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; direction: rtl; text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">طریقه ظرف شستن در خوابگاه</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(204, 204, 204);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span xml:lang="en-us" lang="en-us"><img style="border-style: none;" alt="angry.gif" src="http://www.vandaclick.com/email_host_89/6/7/2-2_files/angry.gif" border="0" width="80" height="63"></span></span><span xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">&nbsp;</span></font></p> <p align="center"><font size="3"><br>&nbsp;</font></p> <p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; direction: rtl; text-align: center;"><font size="3"><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">اواخر ترم وضعیت&nbsp;</span><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="fa" lang="fa">۷۰</span><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">درصد&nbsp;دانشجویان</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(204, 204, 204);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa"><span xml:lang="en-us" lang="en-us"><img style="border-style: none;" alt="4hba7gi.gif" src="http://www.vandaclick.com/email_host_89/6/7/2-2_files/4hba7gi.gif" border="0" width="107" height="59"></span></span></font></p> <p align="center"><font size="3"><br><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa">و این هم آخر عاقبتش!!</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(0, 0, 0);" xml:lang="ar-sa" lang="ar-sa"><span xml:lang="en-us" lang="en-us"><img style="border-style: none;" alt="2LJ6NNA.GIF" src="http://www.vandaclick.com/email_host_89/6/7/2-2_files/2LJ6NNA.GIF" border="0" width="88" height="60"></span></span></font></p></div> text/html 2011-06-04T14:02:08+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب گرسنگی بهتر از پستی http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/47 <div style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" class="postbody"><font style="font-size: 8pt;" size="3"><strong> <!-- end header --> <div style="background-color: white;"> <div class="bodyposts"> <div class="post"><a name="90"></a> <h2 class="hl"><a href="https://www.peachfloss.com/ejfllywj.php?LNxtPqws0j7AwS3zSXXjQQ=LSZKAYO6z0DXqN0pXbK90df%2BRYk0pFMkrHODWP4kS0cMNFlMGHOFrt4MkmZ%2BhZKH">وصیت نامه ی چارلی چاپلین به دخترش</a></h2> <div class="cnt"> <p align="justify">دخترم</p> <p align="justify">ـ به آسمانها برو ولی گاهی هم روی زمین بیا و زندگی مردم را تماشا کن. زندگی آنان که با شکم گرسنه، در حالی که پاهایشان از بینوایی می لرزد و هنرنمایی می کند. من خود یکی از ایشان بودم. </p> <p align="justify">ـ دنیایی که تو در آن زندگی می کنی دنیای هنرپیشگی و موسیقی است. نیمه شب آن هنگام که از سالن پرشکوه تئاتر بیرون می آیی، آن ستایشگران ثروتمند را فراموش کن. ولی حال آن راننده تاکسی را که تو را به منزل می رساند بپرس. حال زنش را بپرس و اگر آبستن بود و پولی برای خرید لباس بچه نداشت، مبلغی پنهانی در جیبش بگذار.....</p> <p align="justify">&nbsp;ـ هیچ کس و هیچ چیز را در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن پای خود را به خاطر آن عریان کند..... برهنگی بیماری عصر ماست. به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است</p> <p>جرالدین دخترم، از تو دورم، ولی یک لحظه تصویر تو از دیدگانم دور نمی شود. اما تو کجایی؟ در پاریس روی صحنه ی تئاتر پر شکوه شانزه لیزه... این را می دانم و چنان است که در این سکوت شبانگاهی، آهنگ قدمهایت را می شنوم. شنیده ام نقش تو در این نمایش پر شکوه، نقش آن دختر زیبای حاکمی است که اسیر خان تاتار شده است. </p> <p>جرالدین، در نقش ستاره باش اما اگر فریاد تحسین آمیز تماشاگران و عطر مستی آور گلهایی که برایت فرستاده اند تو را فرصت هوشیاری داد، بنشین و نامه ام را بخوان... من پدر تو هستم. امروز نوبت توست که هنرنمایی کنی و به اوج افتخار برسی. امروز نوبت توست که صدای کف زدنهای تماشاگران تو را به آسمانها ببرد. به آسمانها برو ولی گاهی هم روی زمین بیا و زندگی مردم را تماشا کن. زندگی آنان که با شکم گرسنه، در حالی که پاهایشان از بینوایی می لرزد و هنرنمایی می کند. من خود یکی از ایشان بودم. </p> <p>جرالدین دخترم، تو مرا درست نمی شناسی. در آن شبهای بس دور با تو قصه ها بسیار گفتم اما غصه های خود را هرگز نگفتم. آن هم داستانی شنیدنی است. داستان آن دلقک گرسنه که در پست ترین صحنه های لندن آواز می خواند و صدقه می گیرد. این داستان من است. من طعم گرسنگی را چشیده ام. من درد نابسامانی را کشیده ام. و از اینها بالاتر رنج حقارت آن دلقک دوره گرد که اقیانوسی از غرور در دلش موج می زند. اما سکه ی صدقه ی آن رهگذر که غرورش را خرد نمی کند رانیز احساس کرده ام. با این همه زنده ام و از زندگان پیش از آن که بمیرند حرفی نباید زد. داستان من به کار نمی آید. از تو حرف بزنم. به دنبال نام تو نام من است. </p> <p>چاپلین، جرالدین دخترم، دنیایی که تو در آن زندگی می کنی دنیای هنرپیشگی و موسیقی است. نیمه شب آن هنگام که از سالن پرشکوه تئاتر بیرون می آیی، آن ستایشگران ثروتمند را فراموش کن. ولی حال آن راننده تاکسی را که تو را به منزل می رساند بپرس. حال زنش را بپرس و اگر آبستن بود و پولی برای خرید لباس بچه نداشت، مبلغی پنهانی در جیبش بگذار..... </p> <p>به نماینده خود در پاریس دستور داده ام فقط وجه این نوع خرجهای تو را بی چون و چرا بپردازد. اما برای خرجهای دیگرت، باید برای آن صورت حساب بفرستی..... </p> <p>دخترم جرالدین، گاه و بی گاه با مترو و اتوبوس شهر بگرد. مردم را نگاه کن. زنان بیوه و یتیم را بشناس و دست کم روزی یک بار بگو: *من هم از آنها هستم.* تو واقعا یکی از آنها هستی. هنر قبل از آنکه دو بال دور پرواز به انسان بدهد، اغلب دو پای او را می شکند. وقتی به مرحله ای رسیدی که خود را برتر از تماشاگران خویش بدانی، همان لحظه تئاتر را ترک کن و با تاکسی خود را به حومه ی پاریس برسان. من آنجا را خوب می شناسم. آنجا بازیگران مانند خویش را خواهی دید که از قرنها پیش زیباتر از تو، چالاکتر از تو و مغرورتر از تو هنرنمایی می کنند. اما در آنجا از نور خیره کننده ی نورافکن های تئاتر شانزه لیزه خبری نیست. نورافکن کولی ها تنها نور ماه است. نگاه کن، آیا بهتر از تو هنرنمایی نمی کنند؟ اعتراف کن. دخترم... همیشه کسی هست که بهتر از تو هنرنمایی کند و این را بدان که هرگز در خانواده ی چارلی چاپلین کسی آنقدر گستاخ نبوده که یک کالسکه ران یا یک گدای کنار رود سن یا کولی هنرمند حومه پاریس را ناسزایی بگوید....... </p> <p>دخترم، جرالدین، چکی سفید برای تو فرستاده ام که هر چه دلت می خواهد بگیری و خرج کنی. ولی هر وقت خواستی دو فرانک خرج کنی، با خود بگو سومین فرانک از آن من نیست. این مال یک فرد فقیر گمنام می باشد که امشب به یک فرانک احتیاج دارد. جستجو لازم نیست. این نیازمندان گمنام را اگر بخواهی همه جا خواهی یافت. اگر از پول و سکه برای تو حرف میزنم برای آن است که از نیروی فریب و افسوس پول، این فرزند شیطان، خوب آگاهم....... </p> <p>من زمانی دراز در سیرک زیسته ام و همیشه و هر لحظه برای بندبازان بر روی ریسمانی بس نازک و لرزنده نگران بوده ام. اما دخترم این حقیقت را بگویم که مردم بر روی زمین استوار و گسترده، بیشتر از بندبازان ریسمان نااستوار سقوط می کنند. </p> <p>دخترم، جرالدین، پدرت با تو حرف میزند. شاید شبی درخشش گرانبهاترین الماس این جهان تو را فریب دهد. آن شب است که این الماس، آن ریسمان نااستوار زیر پای تو خواهد بود و سقوط تو حتمی است.... روزی که چهره ی زیبای یک اشراف زاده ی بی بند و بار تو را بفریبد، آن روز است که بندبازی ناشی خواهی بود. بندبازان ناشی همیشه سقوط می کنند. </p> <p>از این رو دل به زر و زیور مبند. بزگترین الماس این جهان آفتاب است که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد.... اما اگر روزی دل به مردی آفتاب گونه بستی، با او یکدل باش و به راستی او را دوست بدار و معنی این را وظیفه ی خود در قبال این موضوع بدان. به مادرت گفته ام که در این خصوص برای تو نامه ای بنویسد. او بهتر از من معنی عشق را می داند. او برای تعریف معنی عشق، که معنی آن یکدلی است شایسته تر از من است...... </p> <p>دخترم، هیچ کس و هیچ چیز را در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن پای خود را به خاطر آن عریان کند..... برهنگی بیماری عصر ماست. به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است. </p> <p>دخترم جرالدین، برای تو حرف بسیار دارم ولی به موقع دیگری می گذارم و با این پیام نامه ام را پایان می بخشم: </p>*** انسان باش، پاکدل و یکدل؛ زیرا که گرسنه بودن، صدقه گرفتن و در فقر مردن، هزار بار قابل تحمل تر از پست و بی عاطفه بودن است. *** </div></div></div></div></strong></font></div> text/html 2011-05-31T04:18:41+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب خوش شانس یا بد شانس؟؟؟؟ http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/45 <p style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3"><a rel="nofollow" href="http://www.damsaz.com/"><img class="aligncenter" src="http://www.98fun.com/pics/4yyjyrxrkkt4gsm1ldpx.jpg" alt=" عکس داستان خوش شانسی یا بدشانسی؟!" title="داستان خوش شانسی یا بدشانسی؟! | Damsaz.Com" align="baseline" border="0" hspace="0"></a></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">پیر مرد روستا زاده ای بود که یک پسر و یک اسب داشت. روزی اسب پیرمرد فرار کرد، همه همسایه ها برای دلداری به خانه پیر مرد آمدند و گفتند:عجب شانس بدی آوردی که اسبت فرارکرد!<br> روستا زاده پیر جواب داد: از کجا میدانید که این از خوش شانسی من بوده یا از بد شانسی ام؟ همسایه ها با تعجب جواب دادن: خوب معلومه که این از بد شانسیه!<br> هنوز یک هفته از این ماجرا نگذشته بود که اسب پیر مرد به همراه بیست اسب وحشی به خانه برگشت. این بار همسایه ها برای تبریک نزد پیرمرد آمدند: عجب اقبال بلندی داشتی که اسبت به همراه بیست اسب دیگر به خانه بر گشت!</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3"><span id="more-8790"></span>پیر مرد بار دیگر در جواب گفت: از کجا میدانید که این از خوش شانسی من بوده یا از بد شانسی ام؟ فردای آن روز پسر پیرمرد در میان اسب های وحشی، زمین خورد و پایش شکست. همسایه ها بار دیگر آمدند: عجب شانس بدی! وکشاورز پیر گفت: از کجا میدانید که این از خوش شانسی من بوده یا از بد شانسی ام؟ وچند تا از همسایه ها با عصبانیت گفتند: خب معلومه که از بد شانسیه تو بوده پیرمرد کودن!<br> چند روز بعد نیروهای دولتی برای سربازگیری از راه رسیدند و تمام جوانان سالم را برای جنگ در سرزمینی دوردست با خود بردند. پسر کشاورز پیر به خاطر پای شکسته اش از اعزام، معاف شد.<br> همسایه ها بار دیگر برای تبریک به خانه پیرمرد رفتند: عجب شانسی آوردی که پسرت معاف شد! و کشاورز پیر گفت: از کجا میدانید که…؟</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">امان از حرف مردم!!!</font></p> text/html 2011-05-31T04:02:22+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب حقیقت تلخ http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/44 <table style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" id="post575040" class="tborder" align="center" border="0" width="100%" cellpadding="6" cellspacing="0"><tbody><tr valign="top"><td class="alt1" id="td_post_575040" style="border-right: 1px solid rgb(209, 209, 225);" dir="rtl" align="right"><div id="post_message_575040" dir="rtl"><font size="3"><font color="DimGray">یك ساعت ویژه</font><br><br> مردی دیروقت ‚ خسته از كار به خانه برگشت. دم در پسر پنج ساله اش را دید كه در انتظار او بود.<br><br> سلام بابا ! یك سئوال از شما بپرسم؟<br><br> - بله حتمآ. چه سئوالی؟<br><br> - بابا ! شما برای هرساعت كار چقدر پول می گیرید؟<br><br> مرد با ناراحتی پاسخ داد: این به تو ارتباطی ندارد. چرا چنین سئوالی میكنی؟<br><br> - فقط میخواهم بدانم.<br><br> - اگر باید بدانی ‚ بسیار خوب می گویم : 20 دلار<br><br> پسر كوچك در حالی كه سرش پائین بود آه كشید. بعد به مرد نگاه كرد و گفت : میشود 10 دلار به من قرض بدهید ؟<br><br> مرد عصبانی شد و گفت : اگر دلیلت برای پرسیدن این سئوال ‚ فقط این بود كه پولی برای خریدن یك اسباب بازی مزخرف از من بگیری كاملآ در اشتباهی‚ سریع به اطاقت برگرد و برو فكر كن كه چرا اینقدر خودخواه هستی. من هر روز سخت كار می كنم و برای چنین رفتارهای كودكانه وقت ندارم.<br><br> پسر كوچك‚ آرام به اتاقش رفت و در را بست.<br><br> مرد نشست و باز هم عصبانی تر شد: چطور به خودش اجازه می دهد فقط برای گرفتن پول از من چنین سئوالاتی كند؟<br><br> بعد از حدود یك ساعت مرد آرام تر شد و فكر كرد كه شاید با پسر كوچكش خیلی تند و خشن رفتار كرده است. شاید واقعآ چیزی بوده كه او برای خریدنش به 10 دلار نیاز داشته است. به خصوص اینكه خیلی كم پیش می آمد پسرك از پدرش درخواست پول كند.<br><br> مرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز كرد.<br><br> - خوابی پسرم ؟<br><br> - نه پدر ، بیدارم.<br><br> - من فكر كردم شاید با تو خشن رفتار كرده ام. امروز كارم سخت و طولانی بود و همه ناراحتی هایم را سر تو خالی كردم. بیا این 10 دلاری كه خواسته بودی.<br><br> پسر كوچولو نشست‚ خندید و فریاد زد : متشكرم بابا ! بعد دستش را زیر بالشش برد و از آن زیر چند اسكناس مچاله شده در آورد.<br><br> مرد وقتی دید پسر كوچولو خودش هم پول داشته ‚ دوباره عصبانی شد و با ناراحتی گفت : با این كه خودت پول داشتی ‚ چرا دوباره درخواست پول كردی؟<br><br> پسر كوچولو پاسخ داد: برای اینكه پولم كافی نبود‚ ولی من حالا 20 دلار دارم. آیا می توانم یك ساعت از كار شما را بخرم تا فردا زودتر به خانه بیایید؟ من شام خوردن با شما را خیلی دوست دارم ...</font> </div> <!-- / message --> </td> </tr> </tbody></table> text/html 2011-05-30T11:26:51+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب هركه ریش دارد بیش دارد http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/43 <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">آدمی میشناسم از دوزخ, خوف و تشویش دارد و من نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">بس كه میترسد از عذاب خدا, حول از آتیش دارد&nbsp;و من نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">دائما ذكر گوید و &nbsp;تسبیح در &nbsp;كف &nbsp;خویش &nbsp;دارد &nbsp;و &nbsp;من&nbsp; نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">قلبی &nbsp;آكنده &nbsp;از &nbsp;خدا و سری باطن اندیش دارد &nbsp;و &nbsp;من&nbsp; نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">بس عجول است در ركوع وسجود, گویی او جیش دارد و من نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">تا رسد ز آسمان &nbsp;الهام , دو سه تا&nbsp; دیش &nbsp;دارد و &nbsp;من &nbsp;نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">گویا با خدا بود فامیل , او كه &nbsp;این &nbsp;كیش &nbsp;دارد &nbsp;و &nbsp;من&nbsp; نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">بهر ماموریت ز بیت المال , هی سفر پیش دارد و من &nbsp;نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">بر نگشته ز انگلیس هنوز , سفر &nbsp;كیش&nbsp; دارد &nbsp;و &nbsp;من &nbsp;نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">بهر&nbsp; حج &nbsp;تمتع &nbsp;و عمره ,&nbsp;كوپن و فیش &nbsp;دارد &nbsp;و&nbsp; من&nbsp; نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">زندگی تخته نرد اگر باشد , او دوتا شیش&nbsp; دارد و من نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">پانزده تا &nbsp;مغازه&nbsp; یه &nbsp;پاساژ &nbsp;توی&nbsp; تجریش &nbsp;دار د و &nbsp;من نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">در دزاشیب باغ و در قلهك خانه از خویش دارد &nbsp;و&nbsp; من&nbsp;&nbsp;نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">پانزده تا عیال صیغه و عقد , بی كم و بیش دارد و من نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">گرچه با گرگها &nbsp;بود دم خور , ظاهر&nbsp; میش&nbsp; دارد و&nbsp; من &nbsp;نه</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">دانی او این همه چرا دارد؟؟؟؟؟؟؟</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">چون او ریش&nbsp;دارد و من نه.</font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;"><font size="3">&nbsp;</font></p> text/html 2011-05-30T07:04:49+01:00 rozanezendegi.mihanblog.com زینب استعفاء http://rozanezendegi.mihanblog.com/post/42 <link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="File-List" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="themeData" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx"><link style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" rel="colorSchemeMapping" href="file:///D:%5CDOCUME%7E1%5Casia23%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} @font-face {font-family:"B Homa"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:8193 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; text-align:right; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>بدینوسیله من رسماً از بزرگسالی استعفا می دهم و مسئولیتهای یک کودک <br></font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">هشت ساله را قبول میکنم.<span style="">&nbsp; </span>میخواهم به یک ساندویچ فروشی بروم و فکر کنم که</font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"> آنجا یک رستوران پنج ستاره است.<span style="">&nbsp; </span>میخواهم فکر کنم شکلات از پول بهتر است،</font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"> چون می توانم آن را بخورم. میخواهم زیر یک درخت بلوط بزرگ بنشینم و با دوستانم</font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"> بستنی بخورم . میخواهم درون یک چاله آب بازی کنم و بادبادک خود را در هوا پرواز</font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"> دهم. می خواهم به گذشته برگردم!<span style="">&nbsp; </span>وقتی همه چیز ساده بود، وقتی داشتم رنگها را،</font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"> جدول ضرب را و شعرهای کودکانه را یاد می گرفتم. وقتی نمی دانستم که چه <br></font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">چقدر زیباست و همه راستگو و خوب هستند.<span style="">&nbsp; </span>میخواهم ایمان داشته باشم که چیزی</font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"> ممکن است و می خواهم که از پیچیدگیهای دنیا بی خبر باشم .<span style="">&nbsp; </span>میخواهم دوباره به</font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"> همان زندگی ساده خود برگردم نمیخواهم زندگی من پر شود از کوهی از مدارک اداری،</font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"> خبرهای ناراحت کننده، صورتحساب، جریمه، ....<span style="">&nbsp; </span>میخواهم به نیروی لبخند ایمان</font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"> داشته باشم، به یک کلمه محبت آمیز، به عدالت، به صلح، به فرشتگان، به باران، و <br></font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">به ... این دسته چک من، کلید ماشین، کارت اعتباری و بقیه مدارک، مال شما!</font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"><br></font><font size="3"><o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"><o:p>&nbsp;</o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3">من رسماً از بزرگسالی استعفا می دهم!...<o:p></o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"><o:p>&nbsp;</o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"><o:p>&nbsp;</o:p></font></p> <p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" class="MsoNormal" dir="rtl"><font size="3"><o:p>&nbsp;</o:p></font></p>