عشق آسمانی من

ای هم نفس تو را دوست دارم تا آخرین نفس

با كدوووووووووم ساز باید رقصید؟؟؟؟؟؟؟

پنجشنبه 19 خرداد 1390

با كدامین ساز باید رقصید؟


اگر سر به زیر باشی میگویند احمق است.
اگر غمگین باشی میگویند عاشق است.
اگر مال خود را با حساب خرج كنی میگویند خسیس است.
اگر دست و دلباز باشی میگویند ولخرج است.
اگر خوش لباس باشی میگویند ژیگولو است.
اگر بد لباس باشی میگویند شلخته است.
اگر دیر زن بگیری میگویند مرد نیست.
اگر زود زن بگیری میگویند آتشش تند است.
اگر فقیر و بی پول باشی میگویند بی عرضه است.
اگر پولدار باشی میگویند اهل زد و بند است.
اگر بی قید باشی میگویند لات آسمان جل است.
اگر بخندی میگویند همیشه نیشش باز است.
اگر اخم كنی میگویند عبوس و بد اخلاق است.
اگر خوش سر و زبان باشی میگویند چاخان است.
شما بگین با كدوم ساز..؟


عروسیه شما هم بیایین

چهارشنبه 18 خرداد 1390

 

متنهای زیبا برای كارت عروسی:

یادتونه بچه بودیم می گفتین
ایشاا...عروسیتون
حالا وقتشه تشریف بیارید!

 

 

دلمان می خواهد با نسیم سحری
 
شاخه ای از گل یاس
 
بوته ای از گل مریم
 
بغلی از گل از گل سرخ
 
همه را دسته کنیم
 
برگیریم و بسازیم سبدی از پر طاووس سپید
 
تا دهیم مژده بر آنان که در این بزم به ما پیوندند

 

 

من و او هم سفری یک دل و یک دانه شدیم
 
هم ره دلشدگان راهی میخانه شدیم
 
قدمی رنجه کنید و در ما بگشایید
 
طرب اینجاست بیایید که پیمانه شدیم

 

 


لانه‌ای ساخته‌اند با گل یاس سفید
 
در فراسوی بهار، ما ترا می‌خوانیم تا به لطف قدمت
 
این دل كوچك ما گل به دامن بشود
 
در انتظاریم
 
با گل حضور خود
 
محفل آرای سرور ما باشید

 

 

برانیم تا دلهایمان را به مهر پیوند زده
 
بهار را به استقبال برویم.
 
حضورت ای دوست
 
قدمهایمان را استوار و دلهایمان را گرم می‌كند

 

 

خدایا به هر آنكه دوست میداری بیاموز كه:
 
عشق از زندگی كردن بهتر است
 
و به هرآنكه دوست‌تر میداری بچشان كه:
 
دوست داشتن از عشق هم برتر است.

 

 


بار سفر بسته‌ایم به قصد دریای همدلی
 
در پگاه آغازین این سفر همراهمان باشید

 

 

می‌خواهیم مهربانی را بیاموزیم
 
موسم نیلوفران ما شما را می‌خواند

 

 

همتمان بدرقه راه كن ای طایر قدس
 
كه دراز است ره مقصد و ما نوسفریم

 

 

یادتونه بچه بودیم می‌گفتین
 
ایشاا.. خوشبخت بشین
 
حالا دعاتون مستجاب شد

 

 

 


علت درس نخواندن دانشجویان كشف شد

چهارشنبه 18 خرداد 1390

1) در سال 52 جمعه داریم و میدانید که جمعه ها فقط برای استراحت است به این ترتیب 313 روز باقی میماند

2) حداقل 50 روز مربوط به تعطیلات تابستانی است که به دلیل گرمای هوا مطالعه ی برای یک فرد نرمال مشکل است 263 روز باقی میماند

3) در هر روز 8 ساعت خواب برای بدن لازم است که جمعا 122 روز میشود بنابراین 141 روز باقی میماند

4) اما سلامتی جسم و روح روزانه 1ساعت تفریح را می طلبد که جمعا 15 روز میشود پس 126 روز باقی میماند

5) طبیعتا 2 ساعت در روز برای خوردن غذا لازم است که در کل 30 روز میشود پس 96 روز باقی میماند

6) 1 ساعت در روز برای گفتگو و تبادل افکار به صورت تلفنی لازم است. چرا که انسان موجودی اجتماعیست این خود 15 روز است.پس 81 روز باقی میماند

7) روزهای امتحان 35 روز از سال را به خود اختصاص میدهند پس 46 روز باقی میماند

8) تعطیلات نوروز و اعیاد مختلف دست کم 30 روز در سال هستند پس 16 روز باقی میماند

9) در سال شما 10 روز را به بازی میگذرانید پس 6روز باقی میماند

10) در سال حداقل 3 روز به بیماری طی میشود پس 3 روز باقی میماند

11) سینما رفتن و سایر امور شخصی هم 2 روز را در بر میگیرد پس 1 روز باقی میماند

12) 1 روز باقی مانده همان روز تولد شماست چگونه میتوان در آن روز درس خواند؟

نتیجه اخلاقی: یک دانشجوی نرمال نمی تواند درس بخواند


حمایت از حیوانات

سه شنبه 17 خرداد 1390


   

      یه روز خدا میخواس بیــــــــــــــــاد بشینه      

آدم  و  حــــــــــــــــوّا رو  بیــــــافــــــرینــه

 

وقتی اومد مشغــــــــــول کـــــارش بشه

خــــــواس یه فرشته دستیــــــارش بشه

 

تو جرگه ی  فرشته هــــــــــــــــا  نگا کرد

از تـــــــو  اونـــــــــا  یه کـــار گـر  جدا کرد

 

گف: برو  ظرفــــــــــــــو  پُر  خاک رُس کن

آب ام بریز یه خـــــــــــــورده گل درُس کن

 فرشته با کمـــــــــــــــــــــــال میل پا شد

برای تعظـــــــــــــــــــــیم یه ذرّه تــــا شد

 

بـــــا هیکل قشــــنگ و خـــوش  قـــواره

فُــــرغــونــو ور داش بره خــــــــاک بیـاره

 

فـــــرشته هه  خاکــــارو  آوُرد  نشست

هر چی تونس تو خــــاک رُس آب بست

 

همـــــــینه کـــــه جنس بشـــــــر خرابه

دو ســــوّم  کُـــــــــــــــلّ  وجـــودش آبه

 

اگه یه جاش سفته هـــــزار جاش شُله

تقصیـــر  اون  فــــــــــرشته ی  مُنــگُـله

 

خلاصه ، کــــــــــــــار گل به آخــر رسید

میگن خدا یه ذرّه ام تــــــــــــــوش دمید

 

به خــــــــــــــاطر همینه  یک عــــــالمه

هــــــــــــــــوا  تـوی کـــــلّه ی این آدمه

 

نمی دونم خدا چه قــــصدی داشـــــته

که آدمـــــــــــارو  سر کـــــار گـــذاشته

 

از ســــر طـــــــعنه گفته بــــاریکـــــــالا

جدی نگفـــته ، شوخی کــــــــرده والا

 

خودش میگه بشر هبـــــــوط کــــــــرده

بـــــــــا کلّه رو زمین سقــوط کـــــــرده

 

میگن مُخِش حســـــــابی ضربه خورده

خــــــــوبه کــــه زنده مـــونـده و نمُـرده

 

امــــــا حــــــــــــالا همـین خُل و دیوونه

فک میکـــــنه خـدای دنیــــــــــــــــا اونه

بشرمث یه مــــــــــــاهی توی برکه س

فک می کنه دنیــــــــا همیـــــــنه و بس 

 

اون که به برکــــــه ی خــــــودش راضیه

محـــــــــــاله  کـه  بفهمه  دریــــا  چـیه

 

پـــــــــــاشو برو تو آسمونــــــــــا یه سر

تلسکــــــــــوپ ام اگــــــه تـونستی ببـر

 

برو یه چنتــــــــــــا کهکشــــــو نو رد کن

زمینـــــــــو از اونجــــــــــا بشین رصدکن

 

زمین  به قــــــــــــــــدٌِّ  یه ســــر سوزنه

بشــــــــر یه صــــــــــــد هــــــزارم  ارزنه

 

میتونی اون بـــــــــــــالا یه کــــم بشینی

دیکتـــــاتــــــورای  کـــــــــــــوچیکو  ببینی

 

به کـــــار  آدمــــــــــــــــــا  از اون  بلـندی

هی بزنی به روی پـــــــــــــــــات بخـندی 

 

الان تــــــــــا اونجـــــایی که یـاد بنــده س

شــــــیر اگـــــه آدم بُکُــــــشه درنــده س

 

امّــــــــا از اونجــــــــــــایی کـــه عقل داره ـ

آدم اگـــــه شـــــــیر بُکُــشه ، شکـــــــاره

 

هی به خـــــــودش نمره ی عـــالی میده

جــــو نـــورا رو گــــــوشمــــــــــــالی میده

 

الاغ بد بختـــــــــــو بــــــــه هـر بهــــــــونه

رونشــــــو می بنده به تـــــــــــــازیــــــونه

 

خدا وکیــــــــــلی راحــــــــــــــته براتــــون؟

زنگــــــوله  بندازن  تو  گردنــــــا تــــــــون؟

 

قبیله تون تو جــــــــــاده هـــــــا قطار شه

شتر بیــــــــــاد رو کولـــــــتون سـوار شه؟

 

خدا اگه ببینه شــــــیر تــــــــو شـــــــــیره

ممکـــــنه عقلــــو  از بشــــر  بگــــــــــیره

 

بشینه  از روی  حســــــــــاب و نقـــــشه

عقل مـــارو به حیــــــــوونـــــــــا ببخـــشه

 

یه روزصُب ازخواب پامیشی می بیــــــنی

بشر  دوبـــاره  رفته  غــــــار  نشیـــــــنی

 

دیگــــه  بــــــــــاید  تـــــرک  تجمّـل  کنی

هر چی کـــــــه پیش میـــــاد تحمل کنی

 

ببـــر  اومده  دنیــــارو  دس  گــــــــــرفته

حقّـــشو  از آدمــــــا پس گـــــــــــرفــــته

 

امّـــــا تــــــو روحت ام خبـــــــر نـــــــداره

بُلن میـــشی  بـــــــازم  میــــــری  اداره

 

میری تـــــــوی اُطـــــــــــــاق تــر تمـیزت

می بینی خـــــر نشسته پشت مـیــزت

 

 به جــــــــان تــــو جنــــــــاب خر حقّشه

حقّـــشه کــــــــــه مدیــــــــر کُـلّت بشه

 

شک  نـــــــدارم ، اگـــه  دو روز  بگــذره

میگن این از  قبــــــلیـه  بهتـــــر تـــــــره

---------------------

شیــــر  اگــــــــه  پستی  بپـذیره ، آنی

دنیـــــا  میــــشه  یــــه جنگل  جهــانی

 

جـــــونـــورا صــــــــــــاحب قدرت میشن

جنگـــا دیگه فقـــــــــط میشه تن به تن

 

تفــــنگــارو جــــم  می کنـــــن  دو روزه

می بــــرن و می چیـــنـنش تـــــو مـوزه

 

بـــــــــرای اینــــکه  روز خــــوش  ببـینن

سـلاح  هســــته ای  رو  ور می چیـنن

 

لبــاس قــانـــــونـــــــــو  بـه تن می کنن

خوردن گـــوشــــــــــتو  قدغن  می کنن

 

وقتی ببـــــینی چـــــــــــــــاره ای نداری

میـــــری می افتی به گیــــاه خـــــواری

 

می بیـنی آدمـــــــــــــا کنــــــار خـــــرن

دارن بــــاهم تــــــــــوی چمن می چرن

 

یــــــــه دفـعه ای ممکنه روبـــــــاه شَل

بشه رئیس  ســــــازمـــــــــــــان ملـــل

 

کــــــــــــاپیــــتولاسیونِ  بشر  بــــاطـله

کسی شپش هـــــم بُکُـــــشه قــــاتله

 

ممکنه طبق مصلحت مــوش کـــــــــور

بشه تو این دنیـــــــــا رئیـس جمهـــور

 

نگو کــــه موش کـــور ســــــــواد نداره

میگیم یکی بــــــره بـــــــراش بیـــــاره

 

یه دونــــــــه دکتــــــرای آکـــسفوردی

یکی دو دست هم لبــــــــــاس لرُدی

 

لبــــاســـارو تنش کنـه مـــــاه میشه

رئیس جمهور چی چیه، شاه میشه

میای خونه  خورد و خمــیر و خسـته

می بینی کرگدن به جـــات نشسته

 

رو مبلتـــــون یــــه پنگــــــوئن لمـیده

یه گـــــــوشه هــم الاغ دراز کشیده

 

اون طرف ام  بـــــو قلمون یه کــــاره

رفته نشسته پــــــــــای مــــــاهواره

بیـــــایم از این به بعد عــــادت کنیم

حقـوق حیــوونــو  رعـــــــــایت کنیم

 دیگه رو حقٌ مــــــــورچه پــا نذاریم

برای سوسکا دمــــپایی نیـــــــاریم


حقیقت زندگی دانشجویی

شنبه 14 خرداد 1390

زندگی دانشجویی به روایت تصویر

ساعت 2 نصف شب یک اتاقcancan.gif


 

 ساعت ۳ نصف شب کل خوابگاه منهای سرپرست za2.gif 


 

 ساعت ۴ صبح هنگام خواب       pillowfight.gif 


 

وضعیت تحصیل در خوابگاهbliss.gifreading.gifbliss.gif 


 

اولین روزهای خوابگاهgrouphugg.gif


 

گفت و گوی صمیمانه برسرآماده کردن صبحانه بعد از گذشت چند روز 3ztzsjm.gif 


 

پایان گفت و گو stretcher.gif 


 

امکانات غذایی در خوابگاه desertsmile.gif

(تو همین تعطیلات تجربه شد بخدا راست میگم)
 

طریقه ظرف شستن در خوابگاه   angry.gif 


 

اواخر ترم وضعیت ۷۰درصد دانشجویان4hba7gi.gif


و این هم آخر عاقبتش!!2LJ6NNA.GIF


گرسنگی بهتر از پستی

شنبه 14 خرداد 1390

وصیت نامه ی چارلی چاپلین به دخترش

دخترم

ـ به آسمانها برو ولی گاهی هم روی زمین بیا و زندگی مردم را تماشا کن. زندگی آنان که با شکم گرسنه، در حالی که پاهایشان از بینوایی می لرزد و هنرنمایی می کند. من خود یکی از ایشان بودم.

ـ دنیایی که تو در آن زندگی می کنی دنیای هنرپیشگی و موسیقی است. نیمه شب آن هنگام که از سالن پرشکوه تئاتر بیرون می آیی، آن ستایشگران ثروتمند را فراموش کن. ولی حال آن راننده تاکسی را که تو را به منزل می رساند بپرس. حال زنش را بپرس و اگر آبستن بود و پولی برای خرید لباس بچه نداشت، مبلغی پنهانی در جیبش بگذار.....

 ـ هیچ کس و هیچ چیز را در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن پای خود را به خاطر آن عریان کند..... برهنگی بیماری عصر ماست. به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است

جرالدین دخترم، از تو دورم، ولی یک لحظه تصویر تو از دیدگانم دور نمی شود. اما تو کجایی؟ در پاریس روی صحنه ی تئاتر پر شکوه شانزه لیزه... این را می دانم و چنان است که در این سکوت شبانگاهی، آهنگ قدمهایت را می شنوم. شنیده ام نقش تو در این نمایش پر شکوه، نقش آن دختر زیبای حاکمی است که اسیر خان تاتار شده است.

جرالدین، در نقش ستاره باش اما اگر فریاد تحسین آمیز تماشاگران و عطر مستی آور گلهایی که برایت فرستاده اند تو را فرصت هوشیاری داد، بنشین و نامه ام را بخوان... من پدر تو هستم. امروز نوبت توست که هنرنمایی کنی و به اوج افتخار برسی. امروز نوبت توست که صدای کف زدنهای تماشاگران تو را به آسمانها ببرد. به آسمانها برو ولی گاهی هم روی زمین بیا و زندگی مردم را تماشا کن. زندگی آنان که با شکم گرسنه، در حالی که پاهایشان از بینوایی می لرزد و هنرنمایی می کند. من خود یکی از ایشان بودم.

جرالدین دخترم، تو مرا درست نمی شناسی. در آن شبهای بس دور با تو قصه ها بسیار گفتم اما غصه های خود را هرگز نگفتم. آن هم داستانی شنیدنی است. داستان آن دلقک گرسنه که در پست ترین صحنه های لندن آواز می خواند و صدقه می گیرد. این داستان من است. من طعم گرسنگی را چشیده ام. من درد نابسامانی را کشیده ام. و از اینها بالاتر رنج حقارت آن دلقک دوره گرد که اقیانوسی از غرور در دلش موج می زند. اما سکه ی صدقه ی آن رهگذر که غرورش را خرد نمی کند رانیز احساس کرده ام. با این همه زنده ام و از زندگان پیش از آن که بمیرند حرفی نباید زد. داستان من به کار نمی آید. از تو حرف بزنم. به دنبال نام تو نام من است.

چاپلین، جرالدین دخترم، دنیایی که تو در آن زندگی می کنی دنیای هنرپیشگی و موسیقی است. نیمه شب آن هنگام که از سالن پرشکوه تئاتر بیرون می آیی، آن ستایشگران ثروتمند را فراموش کن. ولی حال آن راننده تاکسی را که تو را به منزل می رساند بپرس. حال زنش را بپرس و اگر آبستن بود و پولی برای خرید لباس بچه نداشت، مبلغی پنهانی در جیبش بگذار.....

به نماینده خود در پاریس دستور داده ام فقط وجه این نوع خرجهای تو را بی چون و چرا بپردازد. اما برای خرجهای دیگرت، باید برای آن صورت حساب بفرستی.....

دخترم جرالدین، گاه و بی گاه با مترو و اتوبوس شهر بگرد. مردم را نگاه کن. زنان بیوه و یتیم را بشناس و دست کم روزی یک بار بگو: *من هم از آنها هستم.* تو واقعا یکی از آنها هستی. هنر قبل از آنکه دو بال دور پرواز به انسان بدهد، اغلب دو پای او را می شکند. وقتی به مرحله ای رسیدی که خود را برتر از تماشاگران خویش بدانی، همان لحظه تئاتر را ترک کن و با تاکسی خود را به حومه ی پاریس برسان. من آنجا را خوب می شناسم. آنجا بازیگران مانند خویش را خواهی دید که از قرنها پیش زیباتر از تو، چالاکتر از تو و مغرورتر از تو هنرنمایی می کنند. اما در آنجا از نور خیره کننده ی نورافکن های تئاتر شانزه لیزه خبری نیست. نورافکن کولی ها تنها نور ماه است. نگاه کن، آیا بهتر از تو هنرنمایی نمی کنند؟ اعتراف کن. دخترم... همیشه کسی هست که بهتر از تو هنرنمایی کند و این را بدان که هرگز در خانواده ی چارلی چاپلین کسی آنقدر گستاخ نبوده که یک کالسکه ران یا یک گدای کنار رود سن یا کولی هنرمند حومه پاریس را ناسزایی بگوید.......

دخترم، جرالدین، چکی سفید برای تو فرستاده ام که هر چه دلت می خواهد بگیری و خرج کنی. ولی هر وقت خواستی دو فرانک خرج کنی، با خود بگو سومین فرانک از آن من نیست. این مال یک فرد فقیر گمنام می باشد که امشب به یک فرانک احتیاج دارد. جستجو لازم نیست. این نیازمندان گمنام را اگر بخواهی همه جا خواهی یافت. اگر از پول و سکه برای تو حرف میزنم برای آن است که از نیروی فریب و افسوس پول، این فرزند شیطان، خوب آگاهم.......

من زمانی دراز در سیرک زیسته ام و همیشه و هر لحظه برای بندبازان بر روی ریسمانی بس نازک و لرزنده نگران بوده ام. اما دخترم این حقیقت را بگویم که مردم بر روی زمین استوار و گسترده، بیشتر از بندبازان ریسمان نااستوار سقوط می کنند.

دخترم، جرالدین، پدرت با تو حرف میزند. شاید شبی درخشش گرانبهاترین الماس این جهان تو را فریب دهد. آن شب است که این الماس، آن ریسمان نااستوار زیر پای تو خواهد بود و سقوط تو حتمی است.... روزی که چهره ی زیبای یک اشراف زاده ی بی بند و بار تو را بفریبد، آن روز است که بندبازی ناشی خواهی بود. بندبازان ناشی همیشه سقوط می کنند.

از این رو دل به زر و زیور مبند. بزگترین الماس این جهان آفتاب است که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد.... اما اگر روزی دل به مردی آفتاب گونه بستی، با او یکدل باش و به راستی او را دوست بدار و معنی این را وظیفه ی خود در قبال این موضوع بدان. به مادرت گفته ام که در این خصوص برای تو نامه ای بنویسد. او بهتر از من معنی عشق را می داند. او برای تعریف معنی عشق، که معنی آن یکدلی است شایسته تر از من است......

دخترم، هیچ کس و هیچ چیز را در این جهان نمی توان یافت که شایسته آن باشد که دختری ناخن پای خود را به خاطر آن عریان کند..... برهنگی بیماری عصر ماست. به گمان من تن تو باید مال کسی باشد که روحش را برای تو عریان کرده است.

دخترم جرالدین، برای تو حرف بسیار دارم ولی به موقع دیگری می گذارم و با این پیام نامه ام را پایان می بخشم:

*** انسان باش، پاکدل و یکدل؛ زیرا که گرسنه بودن، صدقه گرفتن و در فقر مردن، هزار بار قابل تحمل تر از پست و بی عاطفه بودن است. ***


خوش شانس یا بد شانس؟؟؟؟

سه شنبه 10 خرداد 1390

 عکس  داستان خوش شانسی یا بدشانسی؟!

پیر مرد روستا زاده ای بود که یک پسر و یک اسب داشت. روزی اسب پیرمرد فرار کرد، همه همسایه ها برای دلداری به خانه پیر مرد آمدند و گفتند:عجب شانس بدی آوردی که اسبت فرارکرد!
روستا زاده پیر جواب داد: از کجا میدانید که این از خوش شانسی من بوده یا از بد شانسی ام؟ همسایه ها با تعجب جواب دادن: خوب معلومه که این از بد شانسیه!
هنوز یک هفته از این ماجرا نگذشته بود که اسب پیر مرد به همراه بیست اسب وحشی به خانه برگشت. این بار همسایه ها برای تبریک نزد پیرمرد آمدند: عجب اقبال بلندی داشتی که اسبت به همراه بیست اسب دیگر به خانه بر گشت!

پیر مرد بار دیگر در جواب گفت: از کجا میدانید که این از خوش شانسی من بوده یا از بد شانسی ام؟ فردای آن روز پسر پیرمرد در میان اسب های وحشی، زمین خورد و پایش شکست. همسایه ها بار دیگر آمدند: عجب شانس بدی! وکشاورز پیر گفت: از کجا میدانید که این از خوش شانسی من بوده یا از بد شانسی ام؟ وچند تا از همسایه ها با عصبانیت گفتند: خب معلومه که از بد شانسیه تو بوده پیرمرد کودن!
چند روز بعد نیروهای دولتی برای سربازگیری از راه رسیدند و تمام جوانان سالم را برای جنگ در سرزمینی دوردست با خود بردند. پسر کشاورز پیر به خاطر پای شکسته اش از اعزام، معاف شد.
همسایه ها بار دیگر برای تبریک به خانه پیرمرد رفتند: عجب شانسی آوردی که پسرت معاف شد! و کشاورز پیر گفت: از کجا میدانید که…؟

امان از حرف مردم!!!


حقیقت تلخ

سه شنبه 10 خرداد 1390

یك ساعت ویژه

مردی دیروقت ‚ خسته از كار به خانه برگشت. دم در پسر پنج ساله اش را دید كه در انتظار او بود.

سلام بابا ! یك سئوال از شما بپرسم؟

- بله حتمآ. چه سئوالی؟

- بابا ! شما برای هرساعت كار چقدر پول می گیرید؟

مرد با ناراحتی پاسخ داد: این به تو ارتباطی ندارد. چرا چنین سئوالی میكنی؟

- فقط میخواهم بدانم.

- اگر باید بدانی ‚ بسیار خوب می گویم : 20 دلار

پسر كوچك در حالی كه سرش پائین بود آه كشید. بعد به مرد نگاه كرد و گفت : میشود 10 دلار به من قرض بدهید ؟

مرد عصبانی شد و گفت : اگر دلیلت برای پرسیدن این سئوال ‚ فقط این بود كه پولی برای خریدن یك اسباب بازی مزخرف از من بگیری كاملآ در اشتباهی‚ سریع به اطاقت برگرد و برو فكر كن كه چرا اینقدر خودخواه هستی. من هر روز سخت كار می كنم و برای چنین رفتارهای كودكانه وقت ندارم.

پسر كوچك‚ آرام به اتاقش رفت و در را بست.

مرد نشست و باز هم عصبانی تر شد: چطور به خودش اجازه می دهد فقط برای گرفتن پول از من چنین سئوالاتی كند؟

بعد از حدود یك ساعت مرد آرام تر شد و فكر كرد كه شاید با پسر كوچكش خیلی تند و خشن رفتار كرده است. شاید واقعآ چیزی بوده كه او برای خریدنش به 10 دلار نیاز داشته است. به خصوص اینكه خیلی كم پیش می آمد پسرك از پدرش درخواست پول كند.

مرد به سمت اتاق پسر رفت و در را باز كرد.

- خوابی پسرم ؟

- نه پدر ، بیدارم.

- من فكر كردم شاید با تو خشن رفتار كرده ام. امروز كارم سخت و طولانی بود و همه ناراحتی هایم را سر تو خالی كردم. بیا این 10 دلاری كه خواسته بودی.

پسر كوچولو نشست‚ خندید و فریاد زد : متشكرم بابا ! بعد دستش را زیر بالشش برد و از آن زیر چند اسكناس مچاله شده در آورد.

مرد وقتی دید پسر كوچولو خودش هم پول داشته ‚ دوباره عصبانی شد و با ناراحتی گفت : با این كه خودت پول داشتی ‚ چرا دوباره درخواست پول كردی؟

پسر كوچولو پاسخ داد: برای اینكه پولم كافی نبود‚ ولی من حالا 20 دلار دارم. آیا می توانم یك ساعت از كار شما را بخرم تا فردا زودتر به خانه بیایید؟ من شام خوردن با شما را خیلی دوست دارم ...


هركه ریش دارد بیش دارد

دوشنبه 9 خرداد 1390

آدمی میشناسم از دوزخ, خوف و تشویش دارد و من نه

 

بس كه میترسد از عذاب خدا, حول از آتیش دارد و من نه

 

دائما ذكر گوید و  تسبیح در  كف  خویش  دارد  و  من  نه

 

قلبی  آكنده  از  خدا و سری باطن اندیش دارد  و  من  نه

 

بس عجول است در ركوع وسجود, گویی او جیش دارد و من نه

 

تا رسد ز آسمان  الهام , دو سه تا  دیش  دارد و  من  نه

 

گویا با خدا بود فامیل , او كه  این  كیش  دارد  و  من  نه

 

بهر ماموریت ز بیت المال , هی سفر پیش دارد و من  نه

 

بر نگشته ز انگلیس هنوز , سفر  كیش  دارد  و  من  نه

 

بهر  حج  تمتع  و عمره , كوپن و فیش  دارد  و  من  نه

 

زندگی تخته نرد اگر باشد , او دوتا شیش  دارد و من نه

 

پانزده تا  مغازه  یه  پاساژ  توی  تجریش  دار د و  من نه

 

در دزاشیب باغ و در قلهك خانه از خویش دارد  و  من  نه

 

پانزده تا عیال صیغه و عقد , بی كم و بیش دارد و من نه

 

گرچه با گرگها  بود دم خور , ظاهر  میش  دارد و  من  نه

 

دانی او این همه چرا دارد؟؟؟؟؟؟؟

 

چون او ریش دارد و من نه.

 


استعفاء

دوشنبه 9 خرداد 1390

         بدینوسیله من رسماً از بزرگسالی استعفا می دهم و مسئولیتهای یک کودک

هشت ساله را قبول میکنم.  میخواهم به یک ساندویچ فروشی بروم و فکر کنم که

آنجا یک رستوران پنج ستاره است.  میخواهم فکر کنم شکلات از پول بهتر است،

چون می توانم آن را بخورم. میخواهم زیر یک درخت بلوط بزرگ بنشینم و با دوستانم

بستنی بخورم . میخواهم درون یک چاله آب بازی کنم و بادبادک خود را در هوا پرواز

دهم. می خواهم به گذشته برگردم!  وقتی همه چیز ساده بود، وقتی داشتم رنگها را،

جدول ضرب را و شعرهای کودکانه را یاد می گرفتم. وقتی نمی دانستم که چه

چقدر زیباست و همه راستگو و خوب هستند.  میخواهم ایمان داشته باشم که چیزی

ممکن است و می خواهم که از پیچیدگیهای دنیا بی خبر باشم .  میخواهم دوباره به

همان زندگی ساده خود برگردم نمیخواهم زندگی من پر شود از کوهی از مدارک اداری،

خبرهای ناراحت کننده، صورتحساب، جریمه، ....  میخواهم به نیروی لبخند ایمان

داشته باشم، به یک کلمه محبت آمیز، به عدالت، به صلح، به فرشتگان، به باران، و

به ... این دسته چک من، کلید ماشین، کارت اعتباری و بقیه مدارک، مال شما!


 

من رسماً از بزرگسالی استعفا می دهم!...

 

 

 


خوش اومدین

یکشنبه 8 خرداد 1390


خیلك باحاااااااااااله

سه شنبه 3 خرداد 1390

عشق  یخی

 

آی آدما گول نخورین با عشقای دروغكی

با قولای  بلا  محل با  وعده های  الكی

 

تو این روزای گرگ و میش قاطی شده عشق و هوس

عشقای  امروزی  شده  یه  مش دروغ  همین و بس

 

مثل   قدیم   رنگ   نداره   حنای   عاشقا  دیگه

خیلی چیزا عوض شده هیچ كی بهت راس نمیگه

 

دلارو قسمت میكنن  انكاری كه  نذری  دارن

هر جا میرن یه تیكه دل پیش یكی جا میذارن

 

تو این زمونه عاشقی حساب كتابی نداره

این روزا حتی آسمون  یه جای آبی  نداره

 

شبا توی مهمونیا  عشق یخی فراوونه

فردا كه آفتاب بزنه هیچی ازش نمیمونه


مادر جووووون روزت مبارك

سه شنبه 3 خرداد 1390

مادر ای معنی ایثار تو گل باغ خدایی

  توی روزگار غربت با غم دل آشنایی

مینویسم از سر خط مادر ای معنی بودن

مینویسم تا همیشه تویی لایق ستودن


ادامه مطلب
تعداد کل صفحات: (2) 1   2   

فهرست وبلاگ
پیوندهای روزانه
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
نظرسنجی
  نظرشماراجب وبلاگ چیست؟
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات